Odluke o poništenju

U ovom dijelu možete pronaći i preuzeti Odluke o poništenju.

1. Jula 2024.

Icon
Odluka o poništenju postupka nabavke broj 01-OPK-6495/24

– Usluga remonta reduktora sita – BALURA

10. Maja 2024.

Icon
Odluka o poništenju postupka nabavke broj 01-OPK-4837/24

– Dodatni materijal za zavarivanje i elektrode

19. Januara 2024.

Icon
Odluka o poništenju postupka nabavke broj 01-OPK-849/24

– Filteri i ulja za utovarnu kasiku HYUNDAI