gototopgototop

webmail

Sunday, May 26, 2024
Rudnik mrkog uglja „BREZA“
Dobrodošli i SretnoRudar

Tradicionalan rudarski pozdrav ljubomorno se njeguje i čuva u svim rudarskim krajevima, pa i u dolini Breze, a živjeti od rudarenja moguće je sa mnogo truda, ali i sa mnogo, mnogo sreće. Zato nije čudno da i danas 'Sretno!' odzvanja s pomješanim prizvukom ponosa i zebnje.

 

Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. -  Breza, Ul. Branilaca grada bb, 71370 Breza, Bosna i Hercegovina

Član koncerna ELEKTROPRIVREDA BiH

ID broj: 4218303300007, PDV broj: 218303300007, T: +387 32 784 300, E: info(@)rmubreza.ba

Pronađite nas na Youtube