gototopgototop

webmail

Sunday, April 21, 2019

Odluke o izboru

folder.png

<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Files:

 • pdf.png

  01-OPK-14453-17 Odluka o izboru-Anker masa

  Uploaded:
  07.12.17
  File Size:
  74 KB

  Za nabavku roba: Anker masa- Kleber patroni sa objavom obavještenja, objavljenom na "Portalu javnih nabavki" br. 165-7-1-901-3-118/17 od 15.11.2017.godine izabran je ponuđač: Keming d.o.o. Banovići; ponuda broj: 1120/17-MŠ od 20.11.2017 godine, sa iznosom ponude od 22.770,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-13579-17 Odluka o izboru - Ulja i masti prema spec - Biol doo Konjic

  Uploaded:
  14.11.17
  File Size:
  75 KB

  Za nabavku roba: Ulja i masti prema specifikaciji otvorenim postupkom za dostavu ponuda br. 01-0PK-11233/17 od 18.09.2017.godine sa dodatnom objavom obavještenja, objavljenom na Portalu javnih nabavki br. 165-1-1-720-3-91/17 od 18.09.2017.godine izabran je ponuđač: BIOL d.o.o. Konjic, ponuda broj: RMUB-1/17 od 04.10.2017 godine, sa iznosom ponude od 57.352,25 KM bez uračunatog PDV-a, a sa umanjenjem 10% iznosi 51.617,02 bez PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-11531-17 Odluka o izboru - Tehnicki plinovi prema specifikaciji - Linde Gas BH doo Zenica

  Uploaded:
  26.09.17
  File Size:
  72 KB

  Za nabavku roba: Tehnički plinovi prema specifikaciji sa objavom obavještenja, objavljenom no "Portalu javnih nabavki" br. 165-7-1-713-3-87/17 od 08.09.2017.godine izabran je ponuđač : Linde Gas BH d.o.o. Zenica; ponuda broj: 14/09/171 od 14.09.2017 godine, sa iznosom ponude od 18.495,60 KM bez PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-11554-17 Odluka o izboru - Dijelovi pumpi teske tekucine TB315 i TB355 - teve Varnost Elektronika doo Visoko

  Uploaded:
  26.09.17
  File Size:
  77 KB

  Za nabavku roba: Dijelovi pumpi teške tekućine TB 315 i TB 355, otvorenog postupko za dostovu ponuda br. 01-0PK-10326/17 od 25.08.2017.godine sa dodatnom objavom obavještenja, objavljenom no "Portalu javnih nabavki" br. 165-7-1-626-3-82/17 od 25.08.2017.godine izabran je ponuđač:

  TEVE Varnost Elektronika d.o.o. Visoko; ponuda broj: 0810-AB/2017 od 15.09.2017 godine, sa iznosom ponude od 69.709,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-11321-17 Odluka o izboru - Celicna lucna podgrada - Treasure doo Zenica

  Uploaded:
  19.09.17
  File Size:
  90 KB

  U Otvorenom postupku nabavke objavljenom dana 31.08.2017 godine na Portalu javnih nabavki broj: 165-1-1-670-3-84/17 i u Sluzbenom glasniku BiH broj: 65 od 08.09.2017 godine, za nabavku roba: Čelična lučna podgrada kao najpovoljnija ponuda izabrana je ponuda ponuđača:
  TREASURE d.o.o. Zenica, Zmaja od Bosne bb, Zenica ponuda broj TD-1509/17 od 14.09.2017 godine, sa iznosom ponude od 186.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-10954-17 Odluka o izboru - Magnetit - Fitus doo Sarajevo

  Uploaded:
  12.09.17
  File Size:
  70 KB

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba: Magnetit, objavljenom na "Portalu javnih nabavki" br. 165-7-1-623-3-79/17 od 21.08.2017.godine izabran je ponuđač : Fitus d.o.o. Sarajevo; ponuda broj: 26/17 od 30.08.2017 godine, sa iznosom ponude od 41.025,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-10950-17 Odluka o izboru - Totalna stanica za geodetska mjerenja - GeoWild doo Sarajevo

  Uploaded:
  11.09.17
  File Size:
  154 KB

  U Konkurentskom pozivu za dostavu ponuda objavljenom dana 24.08.2017 godine na Portalu javnih nabavki broj: 165-7-1-625-3-81/17, za nabavku roba: Totalna stanica za geodetska mjerenja kao najpovoljnija ponuda izabrana je ponuda ponuđača:
  "GeoWild " d.o.o. Sarajevo, P.Lige 30, 71000 Sarajevo, ponuda broj: 098/17 od 04.09.2017 sa iznosom ponude od 11.000,00 KM bez uracunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-10632-17 Odluka o izboru - Hidrodinamicka spojka H-55 - teve Varnost Elektronika.pdf

  Uploaded:
  06.09.17
  File Size:
  68 KB

  Za nabavku roba: Hidrodinamička spojka H-55, objavljenom na "Portalu javnih nabavki" br. 165-7-1-622-3-78/17 od 18.08.2017.godine izabran je ponuđač: teve Varnost Elektronika d.o.o. Visoko; ponuda broj: 770/17 od 24.08.2017 godine, sa iznosom ponude od 6.900,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-10628-17 Odluka o izboru - Vijcana roba prema specifikaciji - Real-Kem doo.pdf

  Uploaded:
  06.09.17
  File Size:
  72 KB

  Za nabavku roba: Vijčana roba prema specifikaciji, konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda br. 01-OPK-9864/17 od 14.08.2017.godine, objavljenom na "Portalu javnih nabavki" br. 165-7-1-619-3-75/17 od 14.08.2017.godine izabran je ponuđač : Real-Kem d.o.o. Konjic, ponuda broj: 88/17 od 22.08.2017 godine, sa iznosom ponude od 35.119,05 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-9993-17 Odluka o izboru - Putnicko motorno vozilo - Porsche BH doo

  Uploaded:
  17.08.17
  File Size:
  95 KB

  Konkurentski postupak javne nabavke roba "Putnička motorno vozilo", broj: 165-7-1-608-3-72/17 od 4. augusta 2017. godine.

  Prihvata se preporuka Komisije za provedbu postupka javne nabavke roba iz Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, broj: 01-0PK- 9992/17 od 5.8 2017. godine, i ugovor za nabavku putničkog motornog vozila dodjeljuje se ponuđaču „Porsche BH d.o.o. Sarajevo" sa ponuđenom cijenom od 27.500,00 KM bez uračunatog PDV-a.

<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>
Stranica 6 od 14
Rezultati 51 - 60 od 135

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo  Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. -  Breza, Ul. Branilaca grada bb, 71370 Breza, BiH

ID broj: 4218303300007, PDV broj: 218303300007, T: +387 32 784 300, E: info(@)rmubreza.ba

Pronađite nas na Youtube