gototopgototop

webmail

Sunday, October 20, 2019
Sport - galerija slika

Dio Rudnika je i sport u ovom gradu, posebno fudbal i odbojka. Ove slike rijetko imate priliku vidjeti.

Sport

 

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo  Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. -  Breza, Ul. Branilaca grada bb, 71370 Breza, BiH

ID broj: 4218303300007, PDV broj: 218303300007, T: +387 32 784 300, E: info(@)rmubreza.ba

Pronađite nas na Youtube