gototopgototop

webmail

Tuesday, November 20, 2018

Odluke o izboru

folder.png

<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Files:

 • pdf.png

  01-OPK-3046-18 - ODLUKA o izboru - ČELIČNA PLETENA MREZA - FITUS doo

  Uploaded:
  28.02.18
  File Size:
  76 KB

  Za nabavku roba: ČELIČNA PLETENA MREŽA,  objavljenom dana 09.01.2017 godine na Portalu javnih nabavki broj: 165-7-1-38-3-6/18 OD 29.01.2018. godine izabran je ponuđač: Fitus d.o.o. Sarajevo; konačna ponuda (e-aukcije) sa iznosom od 19.800,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-1593-18 - Odluka o izboru - Ventilacione cijevi - R-Produkt d.o.o. Visoko.pdf

  Uploaded:
  16.02.18
  File Size:
  714 KB

  U Konkurentskom postupku javne nabavke objavljenom dana 09.01.2017 godine na Portalu javnih nabavki broj: 165-7-1-1-3-1/18, za nabavku roba: ,.VENTILACIONE CIJEVI" kao
  najpovoljnija ponuda izabrana je ponuda ponuđača: ✓ R-PRODUKT d.o.o. Visoko, ponuda broj: 18-001/MK od 16.01.2018. godine, sa iznosnom ponude od 18.750,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-1233-18 Odluka o izboru - Usluge busenja rupa (perforirana sita) - Koming doo Kakanj

  Uploaded:
  26.01.18
  File Size:
  67 KB

  Za nabavku: Usluge bušenja rupa (perforirana sita) sa objavom obavještenja, objavljenom na "Portalu javnih nabavki" br. 165-7-2-2-3-2/18 od 10.01.2018.godine izabran je ponuđač : Koming d.o.o. Kakanj, ponuda broj: 05/18 od 17.01.2018. godine, sa iznosom ponude od 13.680,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-772-18 Odluka o izboru - Kromna sita - Fitus doo Sarajevo

  Uploaded:
  24.01.18
  File Size:
  68 KB

  Za nabavku roba: Kromna sita sa objavom obavještenja, objavljenom na "Portalu javnih nabavki" br.165-7-1-1017-3-129/17 od 26.12.2017.godine izabran je ponuđač: Fitus d.o.o. Sarajevo; ponuda broj: 04-RMUB/18 od 09.01.2018 godine, sa iznosom ponude od 21.800,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-14570-17 Odluka o izboru-Zupcanici za reduktor TT 1000.pdf

  Uploaded:
  07.12.17
  File Size:
  80 KB

  Za nabavku roba: Zupčanici za reduktore TT 1000 sa objavom obavještenja, objavljenom no " Portalu javnih nabavki" br. 165-7-1-897-3-113/17 od 15.11.2017.godine izabran je ponuđač : Sean Tech Bosnia d.o.o. Vareš; ponuda broj: 17-002/17 od 17.11.2017 godine, sa iznosom ponude od 22.166,06 KM bez
  uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-14453-17 Odluka o izboru-Anker masa

  Uploaded:
  07.12.17
  File Size:
  74 KB

  Za nabavku roba: Anker masa- Kleber patroni sa objavom obavještenja, objavljenom na "Portalu javnih nabavki" br. 165-7-1-901-3-118/17 od 15.11.2017.godine izabran je ponuđač: Keming d.o.o. Banovići; ponuda broj: 1120/17-MŠ od 20.11.2017 godine, sa iznosom ponude od 22.770,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-13579-17 Odluka o izboru - Ulja i masti prema spec - Biol doo Konjic

  Uploaded:
  14.11.17
  File Size:
  75 KB

  Za nabavku roba: Ulja i masti prema specifikaciji otvorenim postupkom za dostavu ponuda br. 01-0PK-11233/17 od 18.09.2017.godine sa dodatnom objavom obavještenja, objavljenom na Portalu javnih nabavki br. 165-1-1-720-3-91/17 od 18.09.2017.godine izabran je ponuđač: BIOL d.o.o. Konjic, ponuda broj: RMUB-1/17 od 04.10.2017 godine, sa iznosom ponude od 57.352,25 KM bez uračunatog PDV-a, a sa umanjenjem 10% iznosi 51.617,02 bez PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-11531-17 Odluka o izboru - Tehnicki plinovi prema specifikaciji - Linde Gas BH doo Zenica

  Uploaded:
  26.09.17
  File Size:
  72 KB

  Za nabavku roba: Tehnički plinovi prema specifikaciji sa objavom obavještenja, objavljenom no "Portalu javnih nabavki" br. 165-7-1-713-3-87/17 od 08.09.2017.godine izabran je ponuđač : Linde Gas BH d.o.o. Zenica; ponuda broj: 14/09/171 od 14.09.2017 godine, sa iznosom ponude od 18.495,60 KM bez PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-11554-17 Odluka o izboru - Dijelovi pumpi teske tekucine TB315 i TB355 - teve Varnost Elektronika doo Visoko

  Uploaded:
  26.09.17
  File Size:
  77 KB

  Za nabavku roba: Dijelovi pumpi teške tekućine TB 315 i TB 355, otvorenog postupko za dostovu ponuda br. 01-0PK-10326/17 od 25.08.2017.godine sa dodatnom objavom obavještenja, objavljenom no "Portalu javnih nabavki" br. 165-7-1-626-3-82/17 od 25.08.2017.godine izabran je ponuđač:

  TEVE Varnost Elektronika d.o.o. Visoko; ponuda broj: 0810-AB/2017 od 15.09.2017 godine, sa iznosom ponude od 69.709,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-11321-17 Odluka o izboru - Celicna lucna podgrada - Treasure doo Zenica

  Uploaded:
  19.09.17
  File Size:
  90 KB

  U Otvorenom postupku nabavke objavljenom dana 31.08.2017 godine na Portalu javnih nabavki broj: 165-1-1-670-3-84/17 i u Sluzbenom glasniku BiH broj: 65 od 08.09.2017 godine, za nabavku roba: Čelična lučna podgrada kao najpovoljnija ponuda izabrana je ponuda ponuđača:
  TREASURE d.o.o. Zenica, Zmaja od Bosne bb, Zenica ponuda broj TD-1509/17 od 14.09.2017 godine, sa iznosom ponude od 186.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.

<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>
Stranica 3 od 11
Rezultati 21 - 30 od 110

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo  Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. -  Breza, Ul. Branilaca grada bb, 71370 Breza, BiH

ID broj: 4218303300007, PDV broj: 218303300007, T: +387 32 784 300, E: info(@)rmubreza.ba

Pronađite nas na Youtube