gototopgototop

webmail

Saturday, December 15, 2018

Odluke o izboru

folder.png

<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Files:

 • pdf.png

  01-OPK-14804-18 Odluka o izboru - Jamsko drvo - Nahonal-Gas doo Fublan Comerc doo

  Uploaded:
  14.12.18
  File Size:
  194 KB

  Prihvata se preporuka Komisije za provođenje postupka javne nabavke roba iz Zapisnika sa otvaranja konačnih ponuda, broj: 01-OPK-14803/18 od 07.12.2018. godine i ugovor za nabavku roba „Jamsko drvo prema specifikaciji (5000m3)" dodjeljuje se grupi ponuđača Nahonal-Gas d.o.o. Breza, Fublan Comerc d.o.o. Breza i Kran d.o.o. Olovo u skladu sa ponuđenom cijenom od 600.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-14879-18 Odluka o izboru - Gumene rudarske čizme - 6 Novembar doo

  Uploaded:
  14.12.18
  File Size:
  166 KB

  U Konkurentskom postupku javne nabavke objavljenom dana 20.11.2018 godine na Portalu javnih nabavki broj: 165-7-1-655-3-118/18, za nabavku roba: "GUMENE RUDARSKE ČIZME" kao najpovoljnija ponuda izabrana je ponuda ponuđača: "6. Novembar" d.o.o. Zvornik, ponuda broj: 2198/005 od 29.11.2018. godina, sa iznosom ponude od 11.400,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-14344-18 Odluka o izboru - Putničko motorno vozilo - Porche BH doo

  Uploaded:
  13.12.18
  File Size:
  77 KB

  U Konkurentskom pozivu za dostavu ponuda objavljenom dana 15.11.2018. godine na Portalu javnih nabavki broj: 165-7-1-653-3-116/18, za nabavku roba: Putničko motorno vozilo za potrebe Komercijalne službe kao najpovoljnija ponuda izabrana je ponuda ponuđača: Porsche BH d.o.o. Sarajevo, ponuda broj: 44731_059629 od 21.11.2018. godine, sa iznosnom ponude od 28.911,97 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-133662-18 ODLUKA o izboru - Rezervni dijelovi za jamsku visecu lokomotivu Ferrit DLZ 110F-II - EN-Union d.o.o.

  Uploaded:
  12.11.18
  File Size:
  77 KB

  U Konkurentskom pozivu za dostavu ponuda objavljenom dana 07.09.2018 godine na Portalu javnih nabavki broj: 165-7-1-405-3-83/18, za nabavku roba:

  Rezervni dijelovi za jamsku viseću lokomotivu Ferrit DLZ 110F-II, kao najpovoljnija ponuda izabrana je ponuda ponuđača: EN-UNION d.o.o. Tuzla, ponuda broj: 213-PA/18 od 17.09.2018. godine, sa iznosnom ponude od 45.930,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-13217 ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Jamski kablovi prema specifikaciji - teve Varnost Elektronika doo

  Uploaded:
  02.11.18
  File Size:
  161 KB

  U Konkurentskom postupku javne nabavke objavljenom dana 09.10.2018 godine na Portalu javnih nabavki broj: 165-7-1-563-3-95/18, za nabavku roba: "JAMSKI KABLOVI PREMA SPECIFIKACIJI" kao najpovoljnija ponuda izabrana je ponuda ponuđača:

  teve Varnost Elektronika d.o.o. Visoko, ponuda broj: 0529-AB/2018 od 05.10.2018. godine u ukupnom iznosu od 14.500,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-12999-18 Odluka o izboru - Auto gume prema specifikaciji - Euro Dam-Jas doo Lukavac

  Uploaded:
  24.10.18
  File Size:
  154 KB

  U Otvorenom postupku javne nabavke objavljenom dana 28.09.2018 godine na Portalu javnih nabavki broj: 165-1-1-546-3-91/18, za nabavku roba: AUTO GUME PREMA SPECIFIKACIJI  kao najpovoljnija ponuda izabrana je ponuda ponuđača:
  EURO DAM-JAS d.o.o. Lukavac, ponuda broj: 39/18 od 15.10.2018. godine sa iznosnom ponude od 89.027,42 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-12188-18 Odluka o izboru - Čelična lučna podgrada 35x35 - Treasure doo Zenica

  Uploaded:
  24.10.18
  File Size:
  178 KB

  Prihvata se preporuka Komisije za provođenje postupka javne nabavke roba iz Zapisnika sa otvaranja konačnih ponuda, broj: 01-0PK-12187/18 od 03.10.2018. godine i ugovor za nabavku roba Čelična lučna podgrada (3,5x3,5) dodjeljuje se ponuđaču Treasure d.o.o. Zenica u skladu sa ponuđenom cijenom od 131.400,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-12302-18 Odluka o izboru - Remont kotlovskog postrojenja - Alfa-Nur Co doo Tuzla

  Uploaded:
  08.10.18
  File Size:
  83 KB

  Prihvata se preporuka Komisije za provođenje postupka javne nabavke roba (u daljem tekstu: Komisija) iz Zapisnika sa otvaranja konačnih ponuda, broj: 01-OPK- 12301/18 od 05.10.2018. godine i ugovor za nabavku usluga Remont kotlovskog postrojenja dodjeljuje se ponuđaču "ALFA-NUR Co" d.o.o. Tuzla u skladu sa sa ponuđenom cijenom od 24.800,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-12209-18 Odluka o izboru - Instrumenti za mjerenje plinskog stanja CH4 -Teve Varnost Elektronika doo Visoko

  Uploaded:
  08.10.18
  File Size:
  488 KB

  U Konkurentskom pozivu za dostavu ponuda objavljenom dana 17.09.2018 godine na Portalu javnih nabavki broj: 165-7-1-498-3-85/18, za nabavku roba:

  Instrumenti za mjerenje plinskog stanja (CH4) kao najpovoljnija ponuda izabrana je ponuda ponuđača:

  TEVE VARNOST ELEKTRONIKA d.o.o. Visoko, ponuda broj: 0504-AB/18 od 24.09.2018. godine, sa iznosnom ponude od 10.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-12201-18 Odluka o izboru - Sistem za registraciju radnog vremena - Saramerc doo Sarajevo

  Uploaded:
  08.10.18
  File Size:
  164 KB

  U Konkurentskom pozivu za dostavu ponuda objavljenom dana 21.09.2018 godine na Portalu javnih nabavki broj: 165-7-1-534-3-89/18, za nabavku roba: Sistem za registraciju radnog vremena prema specifikaciji kao najpovoljnija ponuda izabrana je ponuda ponuđača: 

  SARAMERC d.o.o. Sarajevo, ponuda broj: 0110/18 od 01.10.2018. godine, sa iznosnom ponude od 25.800,00 KM bez uračunatog PDV-a.

<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>
Stranica 1 od 12
Rezultati 1 - 10 od 113

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo  Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. -  Breza, Ul. Branilaca grada bb, 71370 Breza, BiH

ID broj: 4218303300007, PDV broj: 218303300007, T: +387 32 784 300, E: info(@)rmubreza.ba

Pronađite nas na Youtube