gototopgototop

webmail

Friday, April 19, 2024

Cjenovnik

File: Odluka o cijenama i uslovima prodaje uglja RMU Breza d.o.o. Breza_Broj 01-3192-24 od 28.03.2024.pdf

pdf.png
Uploaded:
29.03.24
Modified:
29.03.24
File Size:
1 MB
Downloads:
19
Version
1.0

Danom početka primjene ove odluke prestaje da važi oclluka o cijenama i uslovima prodaje uglja broj: 01-OPK-159/22 od 05.01.2022. godine.

Kontakt

Komercijalna služba - PRODAJA

tel/fax: +387 (0)32 783 586

e-mail: prodaja@rmubreza.ba

Proizvodi i usluge

Izvještaji o kvalitetu uglja

Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. -  Breza, Ul. Branilaca grada bb, 71370 Breza, Bosna i Hercegovina

Član koncerna ELEKTROPRIVREDA BiH

ID broj: 4218303300007, PDV broj: 218303300007, T: +387 32 784 300, E: info(@)rmubreza.ba

Pronađite nas na Youtube