gototopgototop

webmail

Sunday, May 26, 2024
Ugalj orah

Ugalj asortimana "Orah" granulacije 15-30 mm i toplotne vrijednosti od 22 432 kJ/kg do 23 557 kJ/kgUgalj asortimana "Orah" granulacije 15-30 mm i toplotne vrijednosti od 22 432 kJ/kg do 23 557 kJ/kg

 

Raznovrstan asortiman naše proizvodnje omogućava svim zainteresovanim kupcima da pronađu proizvod koji im najbolje odgovara, kako granulacijom, tako i kvalitativnim karakteristikama pojedinih granulacija. U niže navedenoj tabeli pogledajte prikaz kvalitativnih karakteristika granulacije uglja Orah.

Kvalitativne karakteristike mrkog uglja Rudnika 'Breza'

"Orah"

Sadržaj

Jedinice

Metod

Sa dostavnom vlagom

Sa vlagom u analitičkom uzorku

Gruba vlaga

%m/m

ASTM D 3302

7,00

 

Higro vlaga

%m/m

ASTM D 3173

4,02

4,32

Ukupna vlaga

%m/m

ASTM D 3302

11,02

 

Pepeo

%m/m

ISO 1171

15,74

16,93

Isparljive materije

 

ISO 562

34,84

37,46

Sagorljive materije

%m/m

INS 8061030

73,24

78,75

Koks

%m/m

INS 8061031

54,14

58,22

Cfix

%m/m

INS 8061031

38,40

41,29

Gornja toplotna vrijednost

kJ/kg

INS 1928

23 557

25 330

Donja toplotna vrijednost

kJ/kg

INS 1928

22 432

24 393

Ukupni sumpor

%m/m

ASTM D 3177

2,11

2,27

Sumpor u pepelu

%m/m

ASTM D 1757

1,09

1,18

Sumpor gorivi

%m/m

INS 8061058

1,01

1,09

Granulacija sortimenta

Granulacija u

mm

do 15

15 - 30

> 30

Postotak

%

4,70

90,80

4,50

Izvještaj o kvalitetu uglja Rudnika Breza, izdat je od strane ispitnog laboratorija Inspekt RGH Sarajevo, koji posjeduje akreditaciju po BAS EN ISO/IEC 17025 za hemiju.

 

Proizvodi i usluge

Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. -  Breza, Ul. Branilaca grada bb, 71370 Breza, Bosna i Hercegovina

Član koncerna ELEKTROPRIVREDA BiH

ID broj: 4218303300007, PDV broj: 218303300007, T: +387 32 784 300, E: info(@)rmubreza.ba

Pronađite nas na Youtube