gototopgototop

webmail

Friday, April 19, 2024
Ratni vihor 1992.-1995. god.

Rudnik u vihoru rata i agresije na BiH 1992. - 1995. godina

Rat je ugasio 90 rudarskih života, od toga 65 na prvoj liniji fronta. I pomisao da se zaborave, bila bi grijeh. Grijeh, zbog njih i njihove mladosti, ali i mnoge neutješne djece, roditelja, svih najbližih. Rudnik nikada nije napuštao brigu ni o djeci rudara poginulih u rudarskim nesrećama, pa mu ni ova briga neće biti teška. Njihovo školovanja, posao i uopće život treba biti briga Rudnika. Sigurno, prva i najveća.

Sedmorica rudara, pripadnika Armije BiH, odlikovano najvišim armijskim priznanjem – 'Zlatni ljiljan', a to su: Sulejman Bulbulušić, Mahir Hido, Fehim Muratović, Osman Botić, i Šefko Rezaković, a posthumno priznanje 'Zlatni ljiljan' dobili su Nedžib Velić i Mustafa Mušić.

Najviše Armijsko priznanje

Zlatni ljiljan

Mustafa MUŠIĆ 27. 9. 1992.Mustafa MUŠIĆ 29.7.1969. - 27.9.1992.Zlatni ljiljanNedžib VELIĆ 24. 12. 1992.  Nedžib  VELIĆ 1.10.1970. - 24.12.1992.

posthumno su dobili:

Mustafa (Mustafe) MUŠIĆ, rođen 29. jula 1969.

Nedžib (Zuhdije) VELIĆ, rođen 1. oktobra 1970.

 

Sulejman BULUBAŠIĆSulejman BULUBAŠIĆMahir HIDO Mahir  HIDOFehim MURATOVIĆFehim MURATOVIĆOsman BOTIĆOsman BOTIĆŠefko REZAKOVIĆŠefko REZAKOVIĆ

 

Poginuli borci – radnici RMU "Breza


1

Adil MUHIĆ 1970.

30

Munib KADRIĆ 1966.

2

Adil OHRAN 1953.

31

Munir DURANOVIĆ 1962.

3

Alija SMAILBEGOVIĆ 1963.

32

Munir SOLAK 1958.

4

Dražen MIŠKOVIĆ 1968.

33

Mustafa MUŠIĆ 1969.

5

Ekrem HODŽIĆ 1962.

34

Nedžib VELIĆ 1970.

6

Elvedin FAZLIĆ 1971.

35

Nedžib ZUKIĆ 1949.

7

Emir SIROTANOVIĆ 1967.

36

Nermin ZAHIROVIĆ 1962.

8

Esad ĆOSIĆ 1954.

37

Nevzet BEČIRSPAHIĆ 1965.

9

Fahrudin KALJUN 1962.

38

Nijaz SILAJDŽIĆ 1958.

10

Hajrudin HASIĆ 1966.

39

Nizam JUSIĆ 1967.

11

Hajrudin MLIVIĆ 1965.

40

Nusmir HODŽIĆ 1970.

12

Hajrudin OHRAN 1970.

41

Nusret FIŠEK 1966.

13

Hajrudin ŠABIĆ 1961.

42

Omer KOVAČ 1958.

14

Halim AHMEDSPAHIĆ 1964.

43

Osman BOTIĆ 1955.

15

Hasan MUŠIĆ 1967.

44

Redžep MERAIĆ 1968.

16

Hazim MUHIĆ 1957.

45

Remzudin KOVAČEVIĆ 1970.

17

Hidajet SALIHOVIĆ 1964.

46

Sabahudin KEŠKIĆ 1967.

18

Hidajet ZAIMOVIĆ 1970.

47

Salim GEBELJIĆ 1961.

19

Ibrahim FRLJAK 1963.

48

Sead TRAKO 1956.

20

Ibrahim HODŽIĆ 1962.

49

Senad KADRIĆ 1972.

21

Jozo KNEŽEVIĆ 1953.

50

Slavko BRAJKOVIĆ 1956.

22

Kasim HASANSPAHIĆ 1958.

51

Subhija HALILOVIĆ 1961.

23

Meho VELIĆ 1955.

52

Šaban KAMENJAŠ 1970.

24

Mirsad BEČIREVIĆ 1960.

53

Šaban SOLAK 1948.

25

Mirsad ČEBIĆ 1959.

54

Šefik HAJLOVAC 1954.

26

Mirsad JEKALOVIĆ 1958.

55

Teufik TRAKO 1968.

27

Mirzet GARIB 1968.

56

Tufo ALIĆ 1960.

28

Muhamed ČIČAK 1955.

57

Zehrid SIROTANOVIĆ 1961.

29

Mujo ŠIŠIĆ 1955.

58

Munib KADRIĆ 1966.

 

Poginuli radnici u radnoj obavezi

 

1

Đehva MURATOVIĆ

2

Galib JUSIĆ

3

Hajruš MALJOKU

4

Hamid AVDUKIĆ

5

Kasim KULIĆ

 

Spisak ratnih vojnih invalida RMU "Breza"

 

1

Adem HANDŽIĆ 1952.

51

Nasir ORHAN 1963.

2

Adem OMERHODŽIĆ 1951.

52

Negdin BAJTAL 1959.

3

Adem VRBIĆ 1943.

53

Nermin FRLJAK 1962.

4

Ahmed AHMETAK 1955.

54

Nevzet HALILIĆ 1969.

5

Akif ZUKAN 1948.

55

Nusret BEKRIĆ 1968.

6

Alija ADILOVIĆ 1955.

56

Omer ALIJAGIĆ 1972.

7

Alija BEGANOVIĆ 1961.

57

Osman BOTIĆ 1961.

8

Almedin AJANOVIĆ 1966.

58

Osman KRAKIĆ 1965.

9

Almir LEMEŠ 1971.

59

Osman ŠAHIĆ 1957.

10

Arif KORDIĆ 1951.

60

Osman TABAKOVIĆ 1963.

11

Atif SELMAN 1951.

61

Predrag GOLUŽA 1961.

12

Bajram SELIMOVIĆ 1948.

62

Ramiz MAHMUTOVIĆ 1961.

13

Behaija HALILOVIĆ 1965.

63

Rešad BLAŽEVIĆ 1962.

14

Behaija SELMAN 1963.

64

Rešad MLIVIĆ 1957.

15

Berin ĆOSIĆ 1965.

65

Reuf ALAJMOVIĆ 1960.

16

Besim ZEKOVIĆ 1969.

66

Rifet SELIMANOVIĆ 1957.

17

Džemal ŠAHIĆ 1949.

67

Sakib MLIVIĆ 1955.

18

Dževad SALKIĆ 1968.

68

Sakib ZAHIROVIĆ 1955.

19

Đulaga MAHMUTOVIĆ 1965.

69

Salih BAJRIĆ 1950.

20

Edin ALIJAGIĆ 1971.

70

Salih BULBULUŠIĆ 1963.

21

Edin JUSIĆ 1968.

71

Salih JEKALOVIĆ 1953.

22

Enes SMAJIĆ 1954.

72

Salih MUHIĆ 1962.

23

Enver ZAHIROVIĆ 1955.

73

Samir KALJUN 1967.

24

Esad TOPALOVIĆ 1963.

74

Sead JUSIĆ 1959.

25

Ešref KAHVEDŽIĆ 1954.

75

Sedin ČOSIĆ 1970.

26

Ferid HERCO 1970.

76

Senad KAMENJAŠ 1961.

27

Hajrudin NAHIĆ 1956.

77

Senad MASNOPITA 1963.

28

Hamdo KAHRIMAN 1961.

78

Senad SOKIĆ 1966.

29

Hamid KOVAČEVIĆ 1954.

79

Sinan SMAILBEGOVIĆ 1966.

30

Hidajet ŠIŠIĆ 1968.

80

Suad ČOSIĆ 1964.

31

Ibrahim HASANSPAHIĆ 1966.

81

Suad TUKIĆ 1961.

32

Ibrahim MURATOVIĆ 1968.

82

Suljo REDŽO 1968.

33

Ibro MEHMEDAGIĆ 1956.

83

Suvad HIDO 1971.

34

Izudin ZAZAN 1964.

84

Suvad JUSIĆ 1971.

35

Jasmin MALKIĆ 1955.

85

Šaban AKŠAMOVIĆ 1965.

36

Junuz MAŠIĆ 1961.

86

Šaćir HUSEINOVIĆ 1959.

37

Meho KADRIĆ 1959.

87

Šemsudin BOTIĆ 1958.

38

Mevludin DELIĆ 1976.

88

Šerif ŠIŠIĆ 1954.

39

Mirsad EFENDIĆ 1966.

89

Ševal ČAMDŽIĆ 1947.

40

Mirsad OMANOVIĆ 1971.

90

Tefik ČAMDŽIĆ 1953.

41

Mirsad SELIMANOVIĆ 1951.

91

Tufo ŠEHOVIĆ 1956.

42

Mirzet SULJAGIĆ 1966.

92

Vahid KADRIĆ 1955.

43

Mufid ŠABANOVIĆ 1968.

93

Zahid KALABIĆ 1967.

44

Muhamed BIBIĆ 1941.

94

Zakir SILAJDŽIĆ 1963.

45

Mujo AJANOVIĆ 1966.

95

Zihnija SOLAK 1967.

46

Muris BERBIĆ 1963.

96

Zihnija ŠIŠIĆ 1964.

47

Muris KOVAČEVIĆ 1965.

97

Zijad VELIĆ 1966.

48

Mustafa BULBULUŠIĆ 1957.

98

Zuhdija HUSKIĆ 1963.

49

Mustafa JUSIĆ 1963.

99

Zuhdija OMERHODŽIĆ 1959.

50

Naser MUŠINBEGOVIĆ 1961.

 

 

 Adil MUHIĆ 1970.

Adil OHRAN 1953.

Alija SMAILBEGOVIĆ 1963.

Dražen MIŠKOVIĆ 1968.

Ekrem HODŽIĆ 1962.

Elvedin FAZLIĆ 1971.

Emir SIROTANOVIĆ 1967.

Esad ĆOSIĆ 1954.

Fahrudin KALJUN 1962.

Hajrudin HASIĆ 1966.

Hajrudin MLIVIĆ 1965.

Hajrudin OHRAN 1970.

Hajrudin ŠABIĆ 1961.

Halim AHMEDSPAHIĆ 1964.

Hasan MUŠIĆ 1967.

Hazim MUHIĆ 1957.

Hidajet SALIHOVIĆ 1964.

Hidajet ZAIMOVIĆ 1970.

Ibrahim FRLJAK 1963.

Ibrahim HODŽIĆ 1962.

Jozo KNEŽEVIĆ 1953.

Kasim HASANSPAHIĆ 1958.

Meho VELIĆ 1955.

Mirsad BEČIREVIĆ 1960.

Mirsad ČEBIĆ 1959.

Mirsad JEKALOVIĆ 1958.

Mirzet GARIB 1968.

Muhamed ČIČAK 1955.

 

In memoriam

Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. -  Breza, Ul. Branilaca grada bb, 71370 Breza, Bosna i Hercegovina

Član koncerna ELEKTROPRIVREDA BiH

ID broj: 4218303300007, PDV broj: 218303300007, T: +387 32 784 300, E: info(@)rmubreza.ba

Pronađite nas na Youtube