gototopgototop

webmail

Tuesday, November 20, 2018

Odluke o poništenju

folder.png

U ovom dijelu možete pregledati sve aktuelne Odluke o poništenju postupka nabave koje je donio Rudnik mrkog uglja "Breza", na osnovu Člana 70. st. 6 (Odluka o izboru i odluka o poništenju) Zakona o javnim nabavkama objavljenog u Službenom glasniku broj 39 od 19. maja/svibnja 2014. godine, Odluke iz st. (3) i (4) ovog člana ugovorni organ objavljuje na svojoj internetskoj strani, ako je ima, i to istovremeno s upućivanjem odluka ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke.

<< Početak < « 1 2 3 » > Kraj >>

Files:

 • pdf.png

  01-OPK-9433-15 ODLUKA o ponistenju - Eurodizel sa putarinom.pdf

  Uploaded:
  13.08.15
  Modified:
  19.08.15
  File Size:
  53 KB
  Downloads:
  516
  Version:
  1.0

  Poništava se Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-0PK-8949/15 od 31.07.2015. godine, koja se odnosi na provedbu postupka javne nabavke "Eurodizel sa putarinom BAS EN 590 u količini od 25.000
  litara, broj broj 01-0PK-8369/15, evidencijski broj nabavke na Portalu javnih nabavki: 165-7-1-50-3-36/15 od 16.07.2015. godine.

 • pdf.png

  01-OPK-7897-15 ODLUKA O PONISTENJU-OKITEN CIJEVI I SPOJNICE.pdf

  Uploaded:
  07.07.15
  Modified:
  07.07.15
  File Size:
  104 KB
  Downloads:
  522
  Version:
  1.0

  Poništava se otvoreni postupak javne nabavke "Okiten cijevi i spojnice" koji je objavljen na Portalu javnih nabavki broj: 165-1-l-41-3-29/15.

  Ponuđena cijena premašuje planirani budžet ugovornog organa.

 • pdf.png

  01-OPK-7904-15 ODLUKA O PONISTENJU - DRP Lot 2

  Uploaded:
  07.07.15
  Modified:
  07.07.15
  File Size:
  39 KB
  Downloads:
  472
  Version:
  1.0

  Poništava se Lot 1. Konkurentskog postupaka javne nabavke usluge izrade tehničke dokumentacije broj: 165-7-2-43-3-31/15 od 16.06.2015. godine.

 • pdf.png

  01-OPK-6825-15 ODLUKA o ponistenju - DRP napajanja el. energijom NN 0,5kV u OPS 19-4

  Uploaded:
  12.06.15
  Modified:
  12.06.15
  File Size:
  44 KB
  Downloads:
  475

  Poništava se konkurentski postupak javne nabavke izrade tehničke dokumentacije "Dopunski rudarski projekat napajanja električnom energijom postrojenja, uređaja i instalacija iz NN 0,5 kV mreže TS S 19/p 400 kVA; 3/0,5 kV angažovanih na izradi pripremnih prostorija u otkopnom polju OP S 19/4 u jami "Sretno" JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU "Breza" d.o.o. Breza - elektro dio" koji je objavljen na Portalu javnih nabavki, broj: 165-7-2-20-3-18/15, zbog drugih dokazivih razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa.

 • pdf.png

  01-OPK-3523-15 ODLUKA o ponistenju postupka - GOTOV MALTER I KREC U PRAHU.pdf

  Uploaded:
  25.03.15
  Modified:
  25.03.15
  File Size:
  43 KB
  Downloads:
  525

<< Početak < « 1 2 3 » > Kraj >>
Stranica 3 od 3
Rezultati 21 - 25 od 25

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo  Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. -  Breza, Ul. Branilaca grada bb, 71370 Breza, BiH

ID broj: 4218303300007, PDV broj: 218303300007, T: +387 32 784 300, E: info(@)rmubreza.ba

Pronađite nas na Youtube