gototopgototop

webmail

Sunday, April 21, 2019

Odluke o poništenju

folder.png

U ovom dijelu možete pregledati sve aktuelne Odluke o poništenju postupka nabave koje je donio Rudnik mrkog uglja "Breza", na osnovu Člana 70. st. 6 (Odluka o izboru i odluka o poništenju) Zakona o javnim nabavkama objavljenog u Službenom glasniku broj 39 od 19. maja/svibnja 2014. godine, Odluke iz st. (3) i (4) ovog člana ugovorni organ objavljuje na svojoj internetskoj strani, ako je ima, i to istovremeno s upućivanjem odluka ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke.

<< Početak < « 1 2 3 » > Kraj >>

Files:

 • pdf.png

  01-OPK-4239 Odluka o ponitenju postupka nabavke dugoroni kredit.pdf

  Uploaded:
  01.04.19
  Modified:
  01.04.19
  File Size:
  62 KB
  Downloads:
  4
  Version:
  1.0

  Poništava se Otvoreni postupak nabavke broj 165-1-2-157-3-29/19 od 12.03.2019, koji se odnosi na nabavku Bankarskih usluga odobravanja dugoročnog kredita.

 • pdf.png

  01-OPK-381-19 Odluka o ponistenju - Aksijalni rudarski cijevni ventilatori.pdf

  Uploaded:
  16.01.19
  Modified:
  16.01.19
  File Size:
  93 KB
  Downloads:
  48
  Version:
  1.0

  Poništava se Otvoreni postupak nabavke za dostavu ponuda broj 01-OPK-14739/18 od 06.12.2018.g., evidencijski broj na Portalu javnih nabavki broj 165-1-1-705-3-127 /18, koji se odnosi na nabavku roba „Aksijalni rudarski cijevni ventilatori" iz razloga što jedna ponuda koja je prihvatljiva, premašuje procijenjenu vrijednost nabavke, odnosno ne ispunjava ekonomske uslove Ugovornog organa, zbog čega ne može biti predmetom vrednovanja ponuda prema kriteriju "najniža cijena".

 • pdf.png

  01-OPK-14561-18 Odluka o otkazivanju postupka nabavke - Izvodjenje radova lokalitetu PK Koritnik II

  Uploaded:
  06.12.18
  Modified:
  06.12.18
  File Size:
  294 KB
  Downloads:
  55
  Version:
  1.0

  Otkazuje se Otvoreni postupak nabavke radova "IZVOĐENJE RADOVA NA LOKALITETU POVRŠINSKOG KOPA „KORITNIK II" ZD RMU „BREZA" D.O.O. BREZA" broj 01-0PK-12771/18 od 19.10.2018. godine iz dokazivih razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke.

 • pdf.png

  01-OPK-14383-18 Odluka o poniŠtenju postupka nabavke - PEHD CJEVOVOD

  Uploaded:
  30.11.18
  Modified:
  30.11.18
  File Size:
  154 KB
  Downloads:
  48
  Version:
  1.0

  Poništava se Otvoreni postupak nabavke roba "PEHD CIJEVOVOD" broj 01-OPK-13091/18 od 26.10.2018. godine iz razloga što nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.

 • pdf.png

  01-OPK-12564-18 Odluka o poništenju - SF 6 kontakteri

  Uploaded:
  02.11.18
  Modified:
  02.11.18
  File Size:
  87 KB
  Downloads:
  82
  Version:
  1.0

  Poništava se Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda broj 01-OPK-11638/18 od 21.09.2018.g., evidencijski broj na Portalu javnih nabavki broj 165-7-1-535-3-90/18, koji se odnosi na nabavku roba „SF6 Kontakter za uklop i isklop kondenzatorske baterije" iz razloga što su nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva, i ne mogu biti predmetom vrednovanja ponuda sa kriterijom "najniža cijena", a kako je to predviđeno tenderskim dokumentom.

 • pdf.png

  01-OPK-13181-18 Odluka o poništenju postupka nabavke - Jamsko drvo prema specifikaciji 5000m3

  Uploaded:
  02.11.18
  Modified:
  02.11.18
  File Size:
  149 KB
  Downloads:
  95

  Poništava se Otvoreni postupak nabavke roba "JAMSKO DRVO PREMA SPECIFIKACIJI (5000m3)" broj 01-OPK-12400/18 od 09.10.2018. godine iz razloga što su cijene svih prihvatljivih ponuda znatno veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku.

 • pdf.png

  01-OPK-11347-18 Odluka o poništenju postupka - Čelična lučna podgrada 4x35m

  Uploaded:
  18.09.18
  Modified:
  18.09.18
  File Size:
  145 KB
  Downloads:
  111

  Poništava se Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda broj 01-OPK-10615/18 cd 28.08.2018. godine za nabavku roba "ČELIČNA LUČNA PODGRADA (4x3,5 m)" iz razloga što su cijene svih prihvatljivih ponuda znatno veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku.

 • pdf.png

  01-OPK-4271-18 ODLUKA o poništenju postupka nabavke - REDUKTOR ZA TT 1000mm

  Uploaded:
  23.03.18
  Modified:
  23.03.18
  File Size:
  74 KB
  Downloads:
  269

  Poništava se postupak za nabavku roba: Reduktor za TI 1000 mm. Konkurentski zahtjev zo dostavu ponuda br. 01-OPK-3124/18 od 27.02. 2018.godine sa dodatnom objavom obavještenja, objavljenom na "Portalu javnih nabavki" br. 165-7-1-83-3-15/18 od 27.02.2018. godine, iz razloga što u određenom krajnjem roku nije dostavljena nijedna ekonomski prihvatljiva ponuda.

 • pdf.png

  01-OPK-4268-18 ODLUKA o poništenju postupka nabavke - JAMSKO DRVO PREMA SPECIFIKACIJI 5000m3

  Uploaded:
  23.03.18
  Modified:
  23.03.18
  File Size:
  69 KB
  Downloads:
  266
  Version:
  1.0

  Poništava se Otvoreni postupak nabavke roba "JAMSKO DRVO PREMA SPECIFIKACIJI (5000 m3)" broj 01-OPK-2999/18 od 26.02.2018. godine iz razloga što nijedna od primljenih ponuda nije prilvatljiva.

 • pdf.png

  01-OPK-2375-18 - Odluka o ponistenju - Celina lucna podgrada 3500x3500.pdf

  Uploaded:
  16.02.18
  Modified:
  16.02.18
  File Size:
  613 KB
  Downloads:
  241

  Poništava se Otvoreni postupak nabavke roba "ČELIČNA LUČNA PODGRADA (3500X3500)" broj 01-OPK-675/18 od 16.01.2018. godine iz razloga što nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.

<< Početak < « 1 2 3 » > Kraj >>
Stranica 1 od 3
Rezultati 1 - 10 od 29

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo  Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. -  Breza, Ul. Branilaca grada bb, 71370 Breza, BiH

ID broj: 4218303300007, PDV broj: 218303300007, T: +387 32 784 300, E: info(@)rmubreza.ba

Pronađite nas na Youtube