gototopgototop

webmail

Saturday, December 15, 2018

Odluke o poništenju

folder.png

U ovom dijelu možete pregledati sve aktuelne Odluke o poništenju postupka nabave koje je donio Rudnik mrkog uglja "Breza", na osnovu Člana 70. st. 6 (Odluka o izboru i odluka o poništenju) Zakona o javnim nabavkama objavljenog u Službenom glasniku broj 39 od 19. maja/svibnja 2014. godine, Odluke iz st. (3) i (4) ovog člana ugovorni organ objavljuje na svojoj internetskoj strani, ako je ima, i to istovremeno s upućivanjem odluka ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke.

<< Početak < « 1 2 3 » > Kraj >>

Files:

 • pdf.png

  01-OPK-14561-18 Odluka o otkazivanju postupka nabavke - Izvodjenje radova lokalitetu PK Koritnik II

  Uploaded:
  06.12.18
  Modified:
  06.12.18
  File Size:
  294 KB
  Downloads:
  3
  Version:
  1.0

  Otkazuje se Otvoreni postupak nabavke radova "IZVOĐENJE RADOVA NA LOKALITETU POVRŠINSKOG KOPA „KORITNIK II" ZD RMU „BREZA" D.O.O. BREZA" broj 01-0PK-12771/18 od 19.10.2018. godine iz dokazivih razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke.

 • pdf.png

  01-OPK-14383-18 Odluka o poniŠtenju postupka nabavke - PEHD CJEVOVOD

  Uploaded:
  30.11.18
  Modified:
  30.11.18
  File Size:
  154 KB
  Downloads:
  8
  Version:
  1.0

  Poništava se Otvoreni postupak nabavke roba "PEHD CIJEVOVOD" broj 01-OPK-13091/18 od 26.10.2018. godine iz razloga što nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.

 • pdf.png

  01-OPK-12564-18 Odluka o poništenju - SF 6 kontakteri

  Uploaded:
  02.11.18
  Modified:
  02.11.18
  File Size:
  87 KB
  Downloads:
  34
  Version:
  1.0

  Poništava se Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda broj 01-OPK-11638/18 od 21.09.2018.g., evidencijski broj na Portalu javnih nabavki broj 165-7-1-535-3-90/18, koji se odnosi na nabavku roba „SF6 Kontakter za uklop i isklop kondenzatorske baterije" iz razloga što su nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva, i ne mogu biti predmetom vrednovanja ponuda sa kriterijom "najniža cijena", a kako je to predviđeno tenderskim dokumentom.

 • pdf.png

  01-OPK-13181-18 Odluka o poništenju postupka nabavke - Jamsko drvo prema specifikaciji 5000m3

  Uploaded:
  02.11.18
  Modified:
  02.11.18
  File Size:
  149 KB
  Downloads:
  43

  Poništava se Otvoreni postupak nabavke roba "JAMSKO DRVO PREMA SPECIFIKACIJI (5000m3)" broj 01-OPK-12400/18 od 09.10.2018. godine iz razloga što su cijene svih prihvatljivih ponuda znatno veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku.

 • pdf.png

  01-OPK-11347-18 Odluka o poništenju postupka - Čelična lučna podgrada 4x35m

  Uploaded:
  18.09.18
  Modified:
  18.09.18
  File Size:
  145 KB
  Downloads:
  68

  Poništava se Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda broj 01-OPK-10615/18 cd 28.08.2018. godine za nabavku roba "ČELIČNA LUČNA PODGRADA (4x3,5 m)" iz razloga što su cijene svih prihvatljivih ponuda znatno veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku.

 • pdf.png

  01-OPK-4271-18 ODLUKA o poništenju postupka nabavke - REDUKTOR ZA TT 1000mm

  Uploaded:
  23.03.18
  Modified:
  23.03.18
  File Size:
  74 KB
  Downloads:
  221

  Poništava se postupak za nabavku roba: Reduktor za TI 1000 mm. Konkurentski zahtjev zo dostavu ponuda br. 01-OPK-3124/18 od 27.02. 2018.godine sa dodatnom objavom obavještenja, objavljenom na "Portalu javnih nabavki" br. 165-7-1-83-3-15/18 od 27.02.2018. godine, iz razloga što u određenom krajnjem roku nije dostavljena nijedna ekonomski prihvatljiva ponuda.

 • pdf.png

  01-OPK-4268-18 ODLUKA o poništenju postupka nabavke - JAMSKO DRVO PREMA SPECIFIKACIJI 5000m3

  Uploaded:
  23.03.18
  Modified:
  23.03.18
  File Size:
  69 KB
  Downloads:
  216
  Version:
  1.0

  Poništava se Otvoreni postupak nabavke roba "JAMSKO DRVO PREMA SPECIFIKACIJI (5000 m3)" broj 01-OPK-2999/18 od 26.02.2018. godine iz razloga što nijedna od primljenih ponuda nije prilvatljiva.

 • pdf.png

  01-OPK-2375-18 - Odluka o ponistenju - Celina lucna podgrada 3500x3500.pdf

  Uploaded:
  16.02.18
  Modified:
  16.02.18
  File Size:
  613 KB
  Downloads:
  220

  Poništava se Otvoreni postupak nabavke roba "ČELIČNA LUČNA PODGRADA (3500X3500)" broj 01-OPK-675/18 od 16.01.2018. godine iz razloga što nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.

 • pdf.png

  01-OPK-1765-18 - Odluka o ponistenju - Celicni limovi prema specifikaciji.pdf

  Uploaded:
  16.02.18
  Modified:
  16.02.18
  File Size:
  625 KB
  Downloads:
  218

  Poništava se Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda broj 01-0PK-14107 /17 od 24.11.2017. godine koji se odnosi na nabavku roba "ČELIČNI LIMOVI PREMA SPECIFIKACIJI" iz dokazanih razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke.

 • pdf.png

  01-OPK-327-18 Odluka o ponistenju - Celicna lucna podgrada prema specifikaciji.pdf

  Uploaded:
  16.02.18
  Modified:
  16.02.18
  File Size:
  682 KB
  Downloads:
  205

  Ponštava se otvoreni postupak javne nabavke broj 01-0PK-12523/17 od 18.10.2017. godine koji se odnosi na nabavku roba "ČELIČNA LUČNA PODGRADA PREMA SPECIFIKACIJI" iz dokazanih razloga koji su izvan
  kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke.

<< Početak < « 1 2 3 » > Kraj >>
Stranica 1 od 3
Rezultati 1 - 10 od 27

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo  Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. -  Breza, Ul. Branilaca grada bb, 71370 Breza, BiH

ID broj: 4218303300007, PDV broj: 218303300007, T: +387 32 784 300, E: info(@)rmubreza.ba

Pronađite nas na Youtube