gototopgototop

webmail

Sunday, December 16, 2018

Odluke o izboru

folder.png

<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Files:

 • pdf.png

  01-OPK-8949-15 ODLUKA o izboru - Dizel 25000l - AME doo Breza.pdf

  Uploaded:
  31.07.15
  File Size:
  48 KB

  U Konkurentskom postupku javne nabavke objavljenom dana 16.07.2015 godine na Portalu javnih nabavki broj: 165-7-1-14-3-11/15, za nabavku roba: ,,Eurodizel BAS EN 590 u količini od 25.000I" kao najpovoljnija
  ponuda izabrana je ponuda ponuđača: AME d.o.o. - Breza, ponuda broj: 185/15 od 24.07.2015. godine, sa iznosom ponude od 36.858,97 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-8772-15 ODLUKA o izboru - ISTRAZNO BUSENJE - Geoservis doo Zivinice.pdf

  Uploaded:
  28.07.15
  File Size:
  57 KB

  Ponuda ponudaca: " Geoservis " d.o.o. Zivinice, ponuda broj: 108/015 od 24.07.2015. godine proglasava se najpovoljnijom. te se imenovanom ponudacu dodjeljuje ugovor o nabavci radova Istraznog busenja u istraznom prostoru ZD RMU ,,Breza ,, d.o.o. Breza-eksploataciono polje Kamenice, po specifikaciji, sa iznosom ponude 19.950,00 KM bez uracunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-8681-15 ODLUKA o izboru - ELEKTRODE i VAC zica - OMS-Promet doo Visoko.pdf

  Uploaded:
  24.07.15
  File Size:
  83 KB

  Ponuda ponuđača OMS-PROMET doo Visoko broj: 236-015 od 22.07.2015. godine, sa iznosom ponude od 15.012,30 KM bez uračunatog PDV-a proglašava se najpovoljnijom, te se imenovanom ponuđaču dodjeljuje
  ugovor o nabavci "Elektrode i VAC žica" po specikaciji.

 • pdf.png

  01-OPK-8631-15 ODLUKA o izboru - VIBRATOR ZA SITO - Consider doo Vares.pdf

  Uploaded:
  23.07.15
  File Size:
  50 KB

  Ponuda ponuđača CONSIDER" d.o.o. Vareš broj 15-012-000218/15 od 21.07.2015. godine proglašava se najpovoljnijom, te se imenovanom ponuđaču dodjeljuje ugovor o nabavci robe "Vibrator za sito (DOUBLEBLAURDE)".

 • pdf.png

  01-OPK-7417-15 ODLUKA o izboru - Okrugli nozevi za Eickhoff - Siming doo Slovenija

  Uploaded:
  29.06.15
  File Size:
  58 KB

  Za nabavku robe: Okrugli noževi zo kombajn Eickhoff, postupkom Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda br. 01-0PK-6705/15 od 04.06.2015.godine, objavljenom no Portalu javnih nabavki br. 165-7-1-39-3-27/15 od 04.06.2015. izabran je ponuđač: " SIMING" d.o.o., ObreŽje 7D, JASENICE NA DOLENSKOM, SLOVENIJA, ponuda broj: 0906-2015-MM od 09.06.2015. godine, sa iznosnom ponude od 10.537,00 EUR.

 • pdf.png

  01-OPK-7437-15 ODLUKA o izboru - DRP otkopavanja LOT2 - Institut za zastitu, ekologiju i obrazovanje dd Tuzla.pdf

  Uploaded:
  29.06.15
  File Size:
  39 KB

  Prihvata se preporuka Komisije za provedbu postupka javne nabavke usluga iz Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, broj: 01-0PK-7435 /15 od 29.06.2015. godine i ugovor za Lot 2. usluga izrade tehničke dokumentacije ,,Dopunski rudarski projekat otkopavanja uglja širokočelnom otkopnom metodom sa zarušavanjem krovine sa SHP "Tagor'' u podinskom ugljenom sloju u OP K-14/2P u jami "Kamenice" elektro dio dodjeljuje ponuđacu ,,lnstitut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje d.d. Tuzla" sa ponudom, broj: 1634-P/V-15 od 19.06.2015. godine, kao ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu, odnosno cijenu od 11.800,00 KM bez
  uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-7361-15 ODLUKA o izboru KROMNE MREZE PREMA SPECIFIKACIJI - UZE Commerce Tuzla

  Uploaded:
  26.06.15
  File Size:
  57 KB

  Za nabavku robe: Kromne mreže prema specifikaciji, Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda br. O1-OPK-6705/15 od 10.06.2015.godine, objavljenom no Portalu javnih nobovki br. 165-7-1-40-3-28/15 od 10.06.2015. izabran je ponudač: UŽE COMMERCE d.o.o. Tuzla.

 • pdf.png

  01-OPK-6820-15 ODLUKA o izboru - DRP NASTAVAK OTKOPAVANJA LOT 1.pdf

  Uploaded:
  12.06.15
  File Size:
  48 KB

  "Dopunski rudarski projekat nastavka otkopavanja komorno-stubnom metodom glavnog ugljenog sloja u OP S-19/4 u jami "Sretno" JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU "Breza" d.o.o. Breza - rudarsko-mašinski dio" dodjeljuje se ponuđaču „Rudarski Institut d.d. Tuzla"

 • pdf.png

  01-OPK-6821-15 ODLUKA o izboru - DRP NASTAVAK OTKOPAVANJA LOT 2.pdf

  Uploaded:
  12.06.15
  File Size:
  47 KB

  "Dopunski rudarski projekat nastavka otkopavanja komorno-stubnom metodom glavnog ugljenog sloja u OP S-19/4 u jami "Sretno" JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU "Breza11 d.o.o. Breza - elektro dio" dodjeljuje se ponuđaču „Rud Prom d.o.o. Tuzla"

 • pdf.png

  01-OPK-6756-15 ODLUKA O IZBORU - POTOPNE PUMPE I REZERVNI DIJELOVI ZA PUMPE FLYGHT.PDF

  Uploaded:
  12.06.15
  File Size:
  36 KB

  Ponuda ponuđača: „ETAL BH" d.o.o Sarajevo, ponuda broj: 131-15/K od 02.06.2015. godine proglašava se najpovoljnijom, te se imenovanom ponuđaču dodjeljuje ugovor o nabavci Potopne pumpe i rezervni dijelovi za pumpe Flyght

<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>
Stranica 10 od 12
Rezultati 91 - 100 od 113

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo  Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. -  Breza, Ul. Branilaca grada bb, 71370 Breza, BiH

ID broj: 4218303300007, PDV broj: 218303300007, T: +387 32 784 300, E: info(@)rmubreza.ba

Pronađite nas na Youtube