gototopgototop

webmail

Sunday, December 16, 2018

Odluke o izboru

folder.png

<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Files:

 • pdf.png

  01-OPK-12461-15 ODLUKA o izboru - Drobljenje deponovanog materijala BBM Vares doo Vares.pdf

  Uploaded:
  27.10.15
  File Size:
  50 KB

  U Konkurentskom postupku javne nabavke usluga objavljenom dana 15.10.2015 godine na Portalu javnih nabavki broj: 165-7-2-68-3-56/15 od 15.10.2015 za nabavku usluga: ,,Drobljenje deponovanog materijala" kao najpovoljnija ponuda izabrana je ponuda ponudaca: ,,BBM-VARES" d.o.o. Vares, Ul. Kota bb, 71 330 Vares, ponuda broj 2461/IS/AR/15 od 19.10.2015, sa iznosom ponude od 25.870,00 KM bez uracunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-11944-15 ODLUKA o izboru - Eurodizel sa putarinom BAS EN 590-25000l.pdf

  Uploaded:
  15.10.15
  File Size:
  41 KB

  U Konkurentskom postupku javne nabavke objavljenom dana 16.07.2015 godine na Portalu javnih nabavki broj: 165-7-1-14-3-11/15, za nabavku roba: „Eurodizel BAS EN 590 u količini od 25.000l“ kao najpovoljnija ponuda izabrana je ponuda ponuđača: BTG d.o.o. - Tomislavgrad, ponuda broj: 51/15 od 24.07.2015. godine, sa iznosnom ponude od 37.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-11786-15 OLDUKA o izboru - Dvoperne krune 42mm - Fitus doo Sarajevo

  Uploaded:
  12.10.15
  File Size:
  39 KB

  Za nabavku robe: Dvoperne krune za ugalj 42 mm, postupkom Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda br. 01-0PK-6705/15 od 04.06.2015.godine, objavljenom na Portalu javnih nabavki br. 165-7-1-66-3-51/15 od 22.09.2015. izabran je ponuđač: " Fitus" d.o.o. Sarajevo, ponuda broj: od 22.09.2015. godine, sa iznosnom ponude od 34.050,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-10995-15 ODLUKA o izboru - HIDRAULICNA CRIJEVA I PRIKLJUCCI - R Produkt doo Visoko.pdf

  Uploaded:
  23.09.15
  File Size:
  43 KB

  Za nabavku roba: HIDRAULIČNA CRIJEVA I PRUKLJUČCI konkurentskog zahtjeva za dostovu ponuda br. 01-0PK-10269/15 od 04.09.2015.godine sa dodatnom objavom obovještenja objavljenom na "Portalu javnih nabavki" br. 165-7-1-64-3-47/15, izabran je ponuđač: R. Produkt d.o.o. Visoko - ul. Ozrakovici bb 71300 Visoko ponuda br.09-003/ AH od 07.09.2015 godine, sa iznosom ponude 35.945,00 KM bez PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-9912-15 ODLUKA o izboru - JAMSKO DRVO.pdf

  Uploaded:
  26.08.15
  File Size:
  63 KB

  Ponuda grupe ponuđača: ,,NAHONAL GAS" d.o.o BREZA i „ALI VIS" d.o.o. Kreševo, ponuda broj: 169-VIII/IS od 17.08.2015. godine proglašava se najpovoljnijom, te se imenovanom ponuđaču dodjeljuje
  ugovor o nabavci Jamsko drvo (jela ili smrča) po specifikaciji 2.500 m3, fi=15-25 cm; dužina Lmin=4m, iznos ponude je 270.000,00 KM bez PDV-a, odnosno 315.900,00 KM sa uračunatim PDV-om.

 • pdf.png

  01-OPK-9876-15 ODLUKA O IZBORU - VIJCANA ROBA.pdf

  Uploaded:
  26.08.15
  File Size:
  45 KB

  Ponuda ponuđača: Real-kem doo, Donje polje 42, 88400 Konjic, ponuda broj: 33 od 20.08.2015. godine proglašava se najpovoljnijom, te se imenovanom ponuđaču dodjeljuje ugovor o nabavci "Vijčana roba" po
  specifikaciji, iznos ponude je 49.624,47 KM bez PDV.

 • pdf.png

  01-OPK-9674-15 ODLUKA o izboru - OKITEN CIJEVI I PVD SPOJNICE - EKO PROM doo Han Bila.pdf

  Uploaded:
  19.08.15
  File Size:
  70 KB

  U Otvorenom postupku javne nabavke objavljenom dana 23.04.2015 godine na Portalu javnih nabavki broj: 165-1-1-56-3-38/15, od 29.07.2015 i Službenom glasniku BiH broj 61, objavljenom dana 03.08.2015 godine, za nabavku roba: ,,Okiten cijevi i PVD spojnice" kao najpovoljnija ponuda izabrana je ponuda ponuđača:
  1. "EKO PROM" d.o.o. Han Bila, ponuda broj: 430 /15 od 18.08.2015 sa iznosom ponude od 72.075,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 84.327,75 KM sa uračunatim PDV-om.

 • pdf.png

  01-OPK-9663-15 ODLUKA o izboru - IZRADA VRETENASTI ZUPCANIKA PREMA UZORKU - TRD d.d. Vares.pdf

  Uploaded:
  19.08.15
  File Size:
  206 KB

  Za nabavku roba: Izrada Vretenastih zupčanika po uzorcima Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda br. 01-0PK-8814/15 od 25.07.2015.godine sa dodatnom objavom obavjavom obavještenja
  objavljenom na " Portalu javnih nabavki" br. 165-7-1-57-3-39/15 od 30.07.2015.godine izabran je ponuđač : TRD d.d. Vareš, rudarska b.b. Vareš , ponuda broj: 15-0102-000258 od 05.08.2015. godine,
  sa iznosnom ponude od 13.754,90 KM bez urač un atog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-9465-15 ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDJACA - PK KORITNIK.PDF

  Uploaded:
  13.08.15
  File Size:
  52 KB

  Prihvata se preporuka Komisije za provedbu postupka javne nabavke radova (u daljem tekstu: Komisija) iz Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, broj: 01-OPK-9464/15 od 13.04.2015. godine (u daljem tekstu:
  Zapisnik), i ugovor za Izvođenje radova u ZD RMU „Breza" d.o.o. Breza na lokalitetu površinskog kopa „Koritnik II" dodjeljuje se ponuđaču „ BBM Vareš d.o.o. Vareš" sa ponudom, broj: 1356/15/AR/15 od 15.06.2015. godine, kao ponuđaču koji je najpovoljniju ponudu sa cijenom od 5.964.365,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-9434-15 ODLUKA o izboru - Dizel 25000 - BTG doo Tomislavgrad.pdf

  Uploaded:
  13.08.15
  File Size:
  52 KB

  U Konkurentskom postupku javne nabavke objavljenom dana 16.07.2015 godine na Portalu javnih nabavki broj: 165-7-1-14-3-11/15, za nabavku roba: ,,Eurodizel BAS EN 590 u količini od 25.000l" u ponovljenom postupku evaluacije ponuda kao najpovoljnija ponuda izabrana je ponuda ponuđača BTG d.o.o. - Tomislavgrad, ponuda broj: 51/15 od 24.07.2015. godine, sa iznosnom ponude od 37.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.

<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>
Stranica 9 od 12
Rezultati 81 - 90 od 113

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo  Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. -  Breza, Ul. Branilaca grada bb, 71370 Breza, BiH

ID broj: 4218303300007, PDV broj: 218303300007, T: +387 32 784 300, E: info(@)rmubreza.ba

Pronađite nas na Youtube