gototopgototop

webmail

Sunday, April 21, 2019

Odluke o izboru

folder.png

<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Files:

 • pdf.png

  01-OPK-5554-17 Odluka o izboru ponudjaca za nabavku rezervnih dijelova za senzore TEVEL - teve Varnost Visoko.pdf

  Uploaded:
  27.04.17
  File Size:
  115 KB

  U Otvorenom postupku nabavke objavljenom dana 06.04.2017 godine na Portalu javnih nabavki broj: 165-1-1-295-3-34/17 od 06.04.2017 i u Službenom glasniku BiH broj 27 /17 od 14.04.2017 godine za nabavku roba: Rezervni dijelovi za senzore „TEVEL"

  • "TEVE VARNOST ELEKTRONIKA" d.o.o. Visoko, Čajengradska 6A, 71 300 Visoko ponuda broj: 0262AŽ/2017 od 14.04.2017 sa iznosom ponude od 72.800,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 85.176,00 KM sa uračunatim PDV-om.

 • pdf.png

  01-OPK-5303-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca za nabavku nove vage i rekonstrukciju i tipizaciju kamionske i zeljeznicke vage-VAGA MONT Beograd.pdf

  Uploaded:
  21.04.17
  File Size:
  159 KB

  U Konkurentskom pozivu za dostavu ponuda objavljenom dana 04.04.2017 godine na Portalu javnih nabavki broj: 165-7-1-288-3-31/17, za nabavku roba i usluga:
  1. Isporuka i ugradnja nove kamionske vage

  2.Usluga rekonstrukcije, tipizacije i baždarenja postojeće kamionske vage

  3.Tipizacija i baždarenje postojeće željezničke-šinske vage,
  kao najpovoljnija ponuda izabrana je ponuda ponuđača:

  • VAGA MONT " d.o.o. Beograd, Paštrovićeva br.16, 11030 Beograd, ponuda broj 289/2017 od 10.04.2017. godine, sa iznosom ponude od 45.200,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-5312-17 -Odluka o dodjeli Ugovora - JAMSKO DRVO- Nahonal-Gas d.o.o.pdf

  Uploaded:
  21.04.17
  File Size:
  1 MB

  Poništava se Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Kran d.o.o. Olovo broj 01-0PK-3356/17 od 09.03.2017. godine u Konkurentskom postupku javne nabavke broj 01-0PK-2711/17 od 22.02.2017. godine za koje je objavljene Obavještenje o nabavci na Portalu javnih nabavki broj 165-7-1·158-3-16/17. 

  • Prihvata se preporuka Komisije iz Zapisnika broj 01-0PK- 5311/17 od 21.04.2017. god. i dodjeljuje se Ugovor drugorangiranom ponuđaču Nahonal·Gas d.o.o. Breza, ponuda broj: 15-111/17 od 02.03.2017. godine, sa iznosnom ponude od 42.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-5125-17 Odluka o izboru ponudjaca za kozne zastitne rukavice-BEJTKOV Visoko.pdf

  Uploaded:
  17.04.17
  File Size:
  104 KB

  U Konkurentskom postupku javne nabavke objavljenom dana 24.03.2017 godine na Portalu javnih nabavki broj: 165-7-1-252/17, za nabavku roba: ,,KOŽNE ZAŠTITNE RUKAVICE PREMA SPECIFIKACIJI (6500 kom) za potrebe ZD RMU BREZA d.o.o. Breza" kao najpovoljnija ponuda izabrana je ponuda ponuđača:
  BEJTKOV d.o.o. Visoko, ponuda broj: 07-04/17, sa iznosnom ponude od 22.750,00 KM bez uračunatog PDV-a (JC=3,50 KM/kom).

 • pdf.png

  01-OPK-5128-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca za Lokatore podzemnih kablova-MICOM BH.pdf

  Uploaded:
  17.04.17
  File Size:
  112 KB

  U Konkurentskom pozivu za dostavu ponuda objavljenom dana 05.04.2017 godine na Portalu javnih nabavki broj: 165-7-1-293-3-32/17, od 05.04.2017 za nabavku roba: ,,Lokatori podzemnih kablova"" kao najpovoljnija ponuda izabrana je ponuda ponuđača:

  • "MICOM BH" d.o.o. Sarajevo, ponuda broj: 17-PON-000301 od 13.04.2017. godine, sa iznosom ponude od 12.797,00 KM bez uračunatog PDV-a odnosno 14.972,49 KM sa uračunatim PDV-om.

 • pdf.png

  01-OPK-5131-17-Odluka o izboru - ELEKTRICNI OSIGURACI - Tep light d.o.o.pdf

  Uploaded:
  17.04.17
  File Size:
  276 KB

  U Konkurentskom postupku javne nabavke objavljenom dana 27.03.2017 godine na Portalu javnih nabavki broj: 165-7-1-262-3-27/17, za nabavku roba: "Električni osigurači prema specifikaciji" kao najpovoljnija ponuda izabrana je ponuda ponuđača: 

  • Tep - light d.o.o. Tuzla, ponuda broj: 07-04/17 od 07.04.2017. godine, sa iznosnom ponude od 17.420,34 KM bez uračunatog PDV-a

 • pdf.png

  01-OPK-4437-17 Odluka o izboru ponudjaca za ljekarske preglede zaposlenika - JU DOM ZDRAVLJA Breza.PDF

  Uploaded:
  10.04.17
  File Size:
  345 KB

  U postupku za nabavku usluga iz Aneksa li dio B. objavljenom na web stranici Ugovornog organa(www.rmubreza.ba) Ugovornog organa dana 15.03.2017 godine, za nabavku usluga „Periodični ljekarski pregledi zaposlenika", kao najpovoljnija ponuda izabrana je ponuda ponuđača:
  JU DOM ZDRAVLJA BREZA ,UI. Šehidska br.12, 71 370 Breza, sa ponudom broj JN-174/2017 godine od 30.03.2017 godine, sa ukupnim iznosom ponude od 46.270,50 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-4492 - 17 Odluka o izboru - POGONSKA ELASTICNA LAMELA I OPRUZNE POLUGE - Enek BiE d.o.o.pdf

  Uploaded:
  07.04.17
  File Size:
  329 KB

  U Konkurentskom postupku javne nabavke objavljenom dana 14.03.2017 godine na Portalu javnih nabavki broj: 165-7-1-212-3-23/17, za nabavku roba: "Pogonska elastična lamela i opružne poluge prema specifikaciji" kao najpovoljnija ponuda izabrana je ponuda ponuđača:
  Enek B&E d.o.o. Sarajevo, ponuda broj: 22/02/M0/17 od 22.03.2017. godine, sa iznosnom ponude od 10.880,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-3682_17 ODLUKA o izboru - Elementi filtera za SL300

  Uploaded:
  16.03.17
  File Size:
  42 KB

  U pregovaračkom postupku nabavke broj 01-OPK-2277/17 i 01-OPK-2969/17 za nabavku "ELEMENATA FILTERA ZA OTKOPNU MAŠINU EICKHOFF SL300 prema specifikaciji, proizvođača Eickhoff Bergbautechnik Gmbh Bochum, Njemačka" izabrana je ponuda ponuđača:  SIMING doo, Obrežje 7D, 8261 Jesenice na Dolenjskem, Slovenija, ponuda broj 0703-2017-1-DS-P od 07.03.2017.godine, sa ukupnim iznosnom ponude od 11.673.92 EUR.

 • pdf.png

  01-OPK-3680-17 -Odluka o izboru - SANACIJA KROVA NA OBJEKTIMA POGONA PRERADA UGLJA - Vrbovik d.o.o.pdf

  Uploaded:
  16.03.17
  File Size:
  303 KB

  U pregovaračkom postupku nabavke broj 01-0PK-3285/17 i 01-OPK-3-169/17 za nabavku SANACIJA KROVA NA OBJEKTIMA POGONA „PRERADA UGLJA" kao najpovoljnija ponuda izabrana je ponuda ponudača:

  VRBOVIK d.o.o. Breza, ponuda broj 12/2017 od 14.03.2017. godine, sa ukupnim iznosom ponude od 34.962,97 KM.

<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>
Stranica 8 od 14
Rezultati 71 - 80 od 135

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo  Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. -  Breza, Ul. Branilaca grada bb, 71370 Breza, BiH

ID broj: 4218303300007, PDV broj: 218303300007, T: +387 32 784 300, E: info(@)rmubreza.ba

Pronađite nas na Youtube