gototopgototop

webmail

Sunday, April 21, 2019

Odluke o izboru

folder.png

<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Files:

 • pdf.png

  01-OPK-4445-18 ODLUKA o izboru - VIJČANA ROBA PREMA SPECIFIKACIJI - Real Kem doo

  Uploaded:
  27.03.18
  File Size:
  82 KB

  Za nabavku roba: Vijčana roba prema specifikaciji otvorenog postupka za dostavu ponuda br. 01-OPK-3231/18 od 28.02.2018.godine sa dodatnom objavom obavještenja, objavljenom na Portalu javnih nabavki br. 165-1-1-84-3-16/18 od 28.02.2018.godine izabran je ponuđač:

  Real Kem d.o.o. Konjic sa konačnom ponudom broj: 44-03/18 od 21.03.2018 godine, sa iznosom ponude od 85.735,93 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-4315-18 ODLUKA o izboru - AGNAŽMAN POKRETNE DROBILICE I GRAĐEVINSKE MAŠINE - Breza Dom doo.pdf

  Uploaded:
  23.03.18
  File Size:
  97 KB

  U Otvorenom postupku nabavke objavljenom dana 02.03.2018. godine na Portalu javnih nabavki broj: 165-1-2-85-3-17 /18 i u Službenom glasniku BiH broj: 16 od 09.03.2018 godine, za nabavku: "Angažman pokretne drobilice i građevinske mašine (rovokopač) za doziranje sa rukovaocima" kao najpovoljnija ponuda izabrana je ponuda ponuđača:
  "BREZA DOM" d.o.o. Sarajevo, Moševačka bb, Ilijaš ponuda broj 04-3/18 od 19.03.2018. godine, sa iznosom ponude od 380.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-4198-18 ODLUKA o izboru - ČELIČNI LIMOVI - Treasure doo Zenica

  Uploaded:
  22.03.18
  File Size:
  125 KB

  U Konkurentskom pozivu za dostavu ponuda objavljenom dana 24.11.2017 godine na Portalu javnih nabavki broj: 165-7-1-915-3-119/17, za nabavku roba: "ČELIČNI LIMOVI prema specifikaciji" kao najpovoljnija ponuda izabrana je ponuda ponuđača:
  Treasure d.o.o. Zenica, ponuda broj: KZ-412/17 od 04.12.2017. godine, sa iznosnom ponude od 30.977,10 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-3880-18 Odluka o izboru - Elektro oprema za tansportere s gumenom trakom - teve Varnost Elektronika doo.pdf

  Uploaded:
  16.03.18
  File Size:
  81 KB

  U Otvorenom postupku javne nabavke objavljenom dana 06.02.2018 godine na Portalu javnih nabavki broj: 165-1-1-79-3-8/18, za nabavku roba: ELEKTRO OPREMA ZA TRANSPORTERE S GUMENOM TRAKOM kao najpovoljnija ponuda izabrana je ponuda ponuđača:
  teve Varnost Elektornika d.o.o. Visoko, ponuda broj: 0100AB/2018 od 16.02.2018. godine sa iznosnom ponude od 112.550,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-3126-18 - ODLUKA o izboru - LANČANE DIZALICE SA RUČKOM - R-PRODUKT doo

  Uploaded:
  02.03.18
  File Size:
  72 KB

  Za nabavku roba: Lančane dizalice sa ručkom i lancem sa objavom obavještenja, objavljenom na "Portalu javnih nabavki" br. 165-7-1-81-3-11/18 od 14.02.2018.godine izabran je ponuđač: R Produkt d.o.o. Visoko; ponuda br. 18-004/MK sa iznosom od 9.340,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-3046-18 - ODLUKA o izboru - ČELIČNA PLETENA MREZA - FITUS doo

  Uploaded:
  28.02.18
  File Size:
  76 KB

  Za nabavku roba: ČELIČNA PLETENA MREŽA,  objavljenom dana 09.01.2017 godine na Portalu javnih nabavki broj: 165-7-1-38-3-6/18 OD 29.01.2018. godine izabran je ponuđač: Fitus d.o.o. Sarajevo; konačna ponuda (e-aukcije) sa iznosom od 19.800,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-1593-18 - Odluka o izboru - Ventilacione cijevi - R-Produkt d.o.o. Visoko.pdf

  Uploaded:
  16.02.18
  File Size:
  714 KB

  U Konkurentskom postupku javne nabavke objavljenom dana 09.01.2017 godine na Portalu javnih nabavki broj: 165-7-1-1-3-1/18, za nabavku roba: ,.VENTILACIONE CIJEVI" kao
  najpovoljnija ponuda izabrana je ponuda ponuđača: ✓ R-PRODUKT d.o.o. Visoko, ponuda broj: 18-001/MK od 16.01.2018. godine, sa iznosnom ponude od 18.750,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-1233-18 Odluka o izboru - Usluge busenja rupa (perforirana sita) - Koming doo Kakanj

  Uploaded:
  26.01.18
  File Size:
  67 KB

  Za nabavku: Usluge bušenja rupa (perforirana sita) sa objavom obavještenja, objavljenom na "Portalu javnih nabavki" br. 165-7-2-2-3-2/18 od 10.01.2018.godine izabran je ponuđač : Koming d.o.o. Kakanj, ponuda broj: 05/18 od 17.01.2018. godine, sa iznosom ponude od 13.680,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-772-18 Odluka o izboru - Kromna sita - Fitus doo Sarajevo

  Uploaded:
  24.01.18
  File Size:
  68 KB

  Za nabavku roba: Kromna sita sa objavom obavještenja, objavljenom na "Portalu javnih nabavki" br.165-7-1-1017-3-129/17 od 26.12.2017.godine izabran je ponuđač: Fitus d.o.o. Sarajevo; ponuda broj: 04-RMUB/18 od 09.01.2018 godine, sa iznosom ponude od 21.800,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-14570-17 Odluka o izboru-Zupcanici za reduktor TT 1000.pdf

  Uploaded:
  07.12.17
  File Size:
  80 KB

  Za nabavku roba: Zupčanici za reduktore TT 1000 sa objavom obavještenja, objavljenom no " Portalu javnih nabavki" br. 165-7-1-897-3-113/17 od 15.11.2017.godine izabran je ponuđač : Sean Tech Bosnia d.o.o. Vareš; ponuda broj: 17-002/17 od 17.11.2017 godine, sa iznosom ponude od 22.166,06 KM bez
  uračunatog PDV-a.

<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>
Stranica 5 od 14
Rezultati 41 - 50 od 135

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo  Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. -  Breza, Ul. Branilaca grada bb, 71370 Breza, BiH

ID broj: 4218303300007, PDV broj: 218303300007, T: +387 32 784 300, E: info(@)rmubreza.ba

Pronađite nas na Youtube