gototopgototop

webmail

Thursday, March 21, 2019

Odluke o izboru

folder.png

<< Početak < « 11 12 13 » > Kraj >>

Files:

 • pdf.png

  01-OPK-9674-15 ODLUKA o izboru - OKITEN CIJEVI I PVD SPOJNICE - EKO PROM doo Han Bila.pdf

  Uploaded:
  19.08.15
  File Size:
  70 KB

  U Otvorenom postupku javne nabavke objavljenom dana 23.04.2015 godine na Portalu javnih nabavki broj: 165-1-1-56-3-38/15, od 29.07.2015 i Službenom glasniku BiH broj 61, objavljenom dana 03.08.2015 godine, za nabavku roba: ,,Okiten cijevi i PVD spojnice" kao najpovoljnija ponuda izabrana je ponuda ponuđača:
  1. "EKO PROM" d.o.o. Han Bila, ponuda broj: 430 /15 od 18.08.2015 sa iznosom ponude od 72.075,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 84.327,75 KM sa uračunatim PDV-om.

 • pdf.png

  01-OPK-9663-15 ODLUKA o izboru - IZRADA VRETENASTI ZUPCANIKA PREMA UZORKU - TRD d.d. Vares.pdf

  Uploaded:
  19.08.15
  File Size:
  206 KB

  Za nabavku roba: Izrada Vretenastih zupčanika po uzorcima Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda br. 01-0PK-8814/15 od 25.07.2015.godine sa dodatnom objavom obavjavom obavještenja
  objavljenom na " Portalu javnih nabavki" br. 165-7-1-57-3-39/15 od 30.07.2015.godine izabran je ponuđač : TRD d.d. Vareš, rudarska b.b. Vareš , ponuda broj: 15-0102-000258 od 05.08.2015. godine,
  sa iznosnom ponude od 13.754,90 KM bez urač un atog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-9465-15 ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDJACA - PK KORITNIK.PDF

  Uploaded:
  13.08.15
  File Size:
  52 KB

  Prihvata se preporuka Komisije za provedbu postupka javne nabavke radova (u daljem tekstu: Komisija) iz Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, broj: 01-OPK-9464/15 od 13.04.2015. godine (u daljem tekstu:
  Zapisnik), i ugovor za Izvođenje radova u ZD RMU „Breza" d.o.o. Breza na lokalitetu površinskog kopa „Koritnik II" dodjeljuje se ponuđaču „ BBM Vareš d.o.o. Vareš" sa ponudom, broj: 1356/15/AR/15 od 15.06.2015. godine, kao ponuđaču koji je najpovoljniju ponudu sa cijenom od 5.964.365,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-9434-15 ODLUKA o izboru - Dizel 25000 - BTG doo Tomislavgrad.pdf

  Uploaded:
  13.08.15
  File Size:
  52 KB

  U Konkurentskom postupku javne nabavke objavljenom dana 16.07.2015 godine na Portalu javnih nabavki broj: 165-7-1-14-3-11/15, za nabavku roba: ,,Eurodizel BAS EN 590 u količini od 25.000l" u ponovljenom postupku evaluacije ponuda kao najpovoljnija ponuda izabrana je ponuda ponuđača BTG d.o.o. - Tomislavgrad, ponuda broj: 51/15 od 24.07.2015. godine, sa iznosnom ponude od 37.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-8949-15 ODLUKA o izboru - Dizel 25000l - AME doo Breza.pdf

  Uploaded:
  31.07.15
  File Size:
  48 KB

  U Konkurentskom postupku javne nabavke objavljenom dana 16.07.2015 godine na Portalu javnih nabavki broj: 165-7-1-14-3-11/15, za nabavku roba: ,,Eurodizel BAS EN 590 u količini od 25.000I" kao najpovoljnija
  ponuda izabrana je ponuda ponuđača: AME d.o.o. - Breza, ponuda broj: 185/15 od 24.07.2015. godine, sa iznosom ponude od 36.858,97 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-8772-15 ODLUKA o izboru - ISTRAZNO BUSENJE - Geoservis doo Zivinice.pdf

  Uploaded:
  28.07.15
  File Size:
  57 KB

  Ponuda ponudaca: " Geoservis " d.o.o. Zivinice, ponuda broj: 108/015 od 24.07.2015. godine proglasava se najpovoljnijom. te se imenovanom ponudacu dodjeljuje ugovor o nabavci radova Istraznog busenja u istraznom prostoru ZD RMU ,,Breza ,, d.o.o. Breza-eksploataciono polje Kamenice, po specifikaciji, sa iznosom ponude 19.950,00 KM bez uracunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-8681-15 ODLUKA o izboru - ELEKTRODE i VAC zica - OMS-Promet doo Visoko.pdf

  Uploaded:
  24.07.15
  File Size:
  83 KB

  Ponuda ponuđača OMS-PROMET doo Visoko broj: 236-015 od 22.07.2015. godine, sa iznosom ponude od 15.012,30 KM bez uračunatog PDV-a proglašava se najpovoljnijom, te se imenovanom ponuđaču dodjeljuje
  ugovor o nabavci "Elektrode i VAC žica" po specikaciji.

 • pdf.png

  01-OPK-8631-15 ODLUKA o izboru - VIBRATOR ZA SITO - Consider doo Vares.pdf

  Uploaded:
  23.07.15
  File Size:
  50 KB

  Ponuda ponuđača CONSIDER" d.o.o. Vareš broj 15-012-000218/15 od 21.07.2015. godine proglašava se najpovoljnijom, te se imenovanom ponuđaču dodjeljuje ugovor o nabavci robe "Vibrator za sito (DOUBLEBLAURDE)".

 • pdf.png

  01-OPK-7417-15 ODLUKA o izboru - Okrugli nozevi za Eickhoff - Siming doo Slovenija

  Uploaded:
  29.06.15
  File Size:
  58 KB

  Za nabavku robe: Okrugli noževi zo kombajn Eickhoff, postupkom Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda br. 01-0PK-6705/15 od 04.06.2015.godine, objavljenom no Portalu javnih nabavki br. 165-7-1-39-3-27/15 od 04.06.2015. izabran je ponuđač: " SIMING" d.o.o., ObreŽje 7D, JASENICE NA DOLENSKOM, SLOVENIJA, ponuda broj: 0906-2015-MM od 09.06.2015. godine, sa iznosnom ponude od 10.537,00 EUR.

 • pdf.png

  01-OPK-7437-15 ODLUKA o izboru - DRP otkopavanja LOT2 - Institut za zastitu, ekologiju i obrazovanje dd Tuzla.pdf

  Uploaded:
  29.06.15
  File Size:
  39 KB

  Prihvata se preporuka Komisije za provedbu postupka javne nabavke usluga iz Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, broj: 01-0PK-7435 /15 od 29.06.2015. godine i ugovor za Lot 2. usluga izrade tehničke dokumentacije ,,Dopunski rudarski projekat otkopavanja uglja širokočelnom otkopnom metodom sa zarušavanjem krovine sa SHP "Tagor'' u podinskom ugljenom sloju u OP K-14/2P u jami "Kamenice" elektro dio dodjeljuje ponuđacu ,,lnstitut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje d.d. Tuzla" sa ponudom, broj: 1634-P/V-15 od 19.06.2015. godine, kao ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu, odnosno cijenu od 11.800,00 KM bez
  uračunatog PDV-a.

<< Početak < « 11 12 13 » > Kraj >>
Stranica 11 od 13
Rezultati 101 - 110 od 127

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo  Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. -  Breza, Ul. Branilaca grada bb, 71370 Breza, BiH

ID broj: 4218303300007, PDV broj: 218303300007, T: +387 32 784 300, E: info(@)rmubreza.ba

Pronađite nas na Youtube