gototopgototop

webmail

Thursday, March 21, 2019

Odluke o izboru

folder.png

<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Files:

 • pdf.png

  01-OPK-1064-19 Odluka o izboru - Dijelovi za Hauhinco pumpe - Siming MG doo Slovenija.pdf

  Uploaded:
  25.01.19
  File Size:
  99 KB

  Za nabavku roba: Dijelovi za HAUHINCO pumpe, otvoreni postupak sa objavom obavještenja, objavljenom na "Portalu javnih nabavki" br. 165-1-1-745-3-132/18 od 25.12.2018.godine izabran je SIMING MG d.o.o. Slovenija; ponuda br. 002-18-RL-5 sa iznosom od 74.885,27 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-14734-18 Odluka o izboru - Filteri za motorna vozila i gradjevinske masine - Lager doo Posusje.pdf

  Uploaded:
  16.01.19
  File Size:
  83 KB

  U Otvorenom postupku nabavke objavljenom dana 01.11.2018. godine na Portalu javnih nabavki broj: 165-1-1-617-3-113/18, te u Službenom glasniku BiH broj: 79 od 09.11.2018 godine, za nabavku roba: "Filteri za motorna vozila i građevinske mašine prema specifikaciji" kao najpovoljnija ponuda izabrana je ponuda ponuđača:
  LAGER d.o.o. Posušje, ponuda broj: 015-11/18 od 16.11.2018. godine, sa iznosnom ponude od 59.541,55 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-476-19 ODLUKA o izboru - RUDARSKE ELEKTRICNE BUSILICE - RIFAMM doo Tuzla.pdf

  Uploaded:
  14.01.19
  File Size:
  163 KB

  U Konkurentskom postupku javne nabavke objavljenom dana 26.12.2018 godine na Portalu javnih nabavki broj: 165-7-1-747-3-135/18, za nabavku roba: "RUDARSKE ELEKTRIČNE BUŠILICE" kao najpovoljnija ponuda izabrana je ponuda ponuđača:
  RIFAMM d.o.o. Tuzla, ponuda broj 01-SŠ/19 od 04.01.2019. godine, sa iznosnom ponude od 32.100,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-15712-18 ODLUKA o izboru - Kromna sita - Rifam doo Tuzla.pdf

  Uploaded:
  08.01.19
  File Size:
  225 KB

  Za nabavku roba: Kromna sita sa objavom obavještenja, objavljenom na "Portalu javnih nabavki" br. 165-7-1-706-3-128/18 od 07.12.2018.godine izabran je ponuđač: Rifamm d.o.o. Tuzla; ponuda broj: 17/12-DM/18 od 14.12.2018 godine, sa iznosom ponude od 27.220,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-14804-18 Odluka o izboru - Jamsko drvo - Nahonal-Gas doo Fublan Comerc doo

  Uploaded:
  14.12.18
  File Size:
  194 KB

  Prihvata se preporuka Komisije za provođenje postupka javne nabavke roba iz Zapisnika sa otvaranja konačnih ponuda, broj: 01-OPK-14803/18 od 07.12.2018. godine i ugovor za nabavku roba „Jamsko drvo prema specifikaciji (5000m3)" dodjeljuje se grupi ponuđača Nahonal-Gas d.o.o. Breza, Fublan Comerc d.o.o. Breza i Kran d.o.o. Olovo u skladu sa ponuđenom cijenom od 600.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-14879-18 Odluka o izboru - Gumene rudarske čizme - 6 Novembar doo

  Uploaded:
  14.12.18
  File Size:
  166 KB

  U Konkurentskom postupku javne nabavke objavljenom dana 20.11.2018 godine na Portalu javnih nabavki broj: 165-7-1-655-3-118/18, za nabavku roba: "GUMENE RUDARSKE ČIZME" kao najpovoljnija ponuda izabrana je ponuda ponuđača: "6. Novembar" d.o.o. Zvornik, ponuda broj: 2198/005 od 29.11.2018. godina, sa iznosom ponude od 11.400,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-14344-18 Odluka o izboru - Putničko motorno vozilo - Porche BH doo

  Uploaded:
  13.12.18
  File Size:
  77 KB

  U Konkurentskom pozivu za dostavu ponuda objavljenom dana 15.11.2018. godine na Portalu javnih nabavki broj: 165-7-1-653-3-116/18, za nabavku roba: Putničko motorno vozilo za potrebe Komercijalne službe kao najpovoljnija ponuda izabrana je ponuda ponuđača: Porsche BH d.o.o. Sarajevo, ponuda broj: 44731_059629 od 21.11.2018. godine, sa iznosnom ponude od 28.911,97 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-133662-18 ODLUKA o izboru - Rezervni dijelovi za jamsku visecu lokomotivu Ferrit DLZ 110F-II - EN-Union d.o.o.

  Uploaded:
  12.11.18
  File Size:
  77 KB

  U Konkurentskom pozivu za dostavu ponuda objavljenom dana 07.09.2018 godine na Portalu javnih nabavki broj: 165-7-1-405-3-83/18, za nabavku roba:

  Rezervni dijelovi za jamsku viseću lokomotivu Ferrit DLZ 110F-II, kao najpovoljnija ponuda izabrana je ponuda ponuđača: EN-UNION d.o.o. Tuzla, ponuda broj: 213-PA/18 od 17.09.2018. godine, sa iznosnom ponude od 45.930,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-13217 ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Jamski kablovi prema specifikaciji - teve Varnost Elektronika doo

  Uploaded:
  02.11.18
  File Size:
  161 KB

  U Konkurentskom postupku javne nabavke objavljenom dana 09.10.2018 godine na Portalu javnih nabavki broj: 165-7-1-563-3-95/18, za nabavku roba: "JAMSKI KABLOVI PREMA SPECIFIKACIJI" kao najpovoljnija ponuda izabrana je ponuda ponuđača:

  teve Varnost Elektronika d.o.o. Visoko, ponuda broj: 0529-AB/2018 od 05.10.2018. godine u ukupnom iznosu od 14.500,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-12999-18 Odluka o izboru - Auto gume prema specifikaciji - Euro Dam-Jas doo Lukavac

  Uploaded:
  24.10.18
  File Size:
  154 KB

  U Otvorenom postupku javne nabavke objavljenom dana 28.09.2018 godine na Portalu javnih nabavki broj: 165-1-1-546-3-91/18, za nabavku roba: AUTO GUME PREMA SPECIFIKACIJI  kao najpovoljnija ponuda izabrana je ponuda ponuđača:
  EURO DAM-JAS d.o.o. Lukavac, ponuda broj: 39/18 od 15.10.2018. godine sa iznosnom ponude od 89.027,42 KM bez uračunatog PDV-a.

<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>
Stranica 2 od 13
Rezultati 11 - 20 od 127

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo  Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. -  Breza, Ul. Branilaca grada bb, 71370 Breza, BiH

ID broj: 4218303300007, PDV broj: 218303300007, T: +387 32 784 300, E: info(@)rmubreza.ba

Pronađite nas na Youtube