gototopgototop

webmail

Monday, June 1, 2020

Obavještenja o nabavci

folder.png

U ovom dijelu možete pregledati sve aktuelne tendere i javne pozive koje je raspisao Rudnik mrkog uglja "Breza".

Files:

 • pdf.png

  01-OPK-3581-20 Informacija o pregovaračkom postupku - Bankarske usluge odobravanjea kratkoročnog revolving kredita.pdf

  Uploaded:
  17.04.20
  Modified:
  17.04.20
  File Size:
  43 KB
  Downloads:
  53
  Version:
  1.0

  PREDMET: Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci

  U skladu sa članom 28. stav ( 4) Zakona o javnim nabavkama BiH, Ugovorni organ objavljuje informaciju o namjeri provođenja pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci za nabavku "Bankarske usluge odobravanja kratkoročnog revolving kredita".


  Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci Ugovorni organ će provesti u skladu sa članom 21. stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH.


  Svi zainteresovani ponuđaci mogu preuzeti tendersku dokumentaciju u prostorijama Komercijalne službe - Odjeljenje javnih nabavki.

 • pdf.png

  01-OPK-3104-20 Informacija o pregovarackom postupku - Magnetit.pdf

  Uploaded:
  27.03.20
  Modified:
  27.03.20
  File Size:
  90 KB
  Downloads:
  74
  Version:
  1.0

  Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci

  U skladu sa članom 28. stav ( 4) Zakona o javnim nabavkama BiH, Ugovorni organ objavljuje informaciju o namjeri provođenja pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci za nabavku roba "Magnetit".

  Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci Ugovorni organ će provesti u skladu sa članom 21. stav (1) tačka d) Zakona o javnim nabavkama BiH.

  Svi zainteresovani ponuđači tendersku dokumentaciju u pedmetnom postupku mogu preuzeti u prostorijama Komercijalne službe - Odjeljenje javnih nabavki.

 • pdf.png

  01-OPK-2694-20 Informacija o pregovarackom postupku - Bankarske usluge odobravanja kratkorocnog revolving kredita.pdf

  Uploaded:
  13.03.20
  Modified:
  13.03.20
  File Size:
  83 KB
  Downloads:
  97
  Version:
  1.0

  Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci

  U skladu sa članom 28. stav ( 4) Zakona o javnim nabavkama BiH, Ugovorni organ objavljuje informaciju o namjeri provođenja pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci za nabavku "Bankarske usluge odobravanja kratkoročnog revolving kredita".

  Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci Ugovorni organ će provesti u skladu sa članom 21. stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH.

  Svi zainteresovani ponuđači mogu preuzeti tendersku dokumentaciju u prostorijama Komercijalne službe - Odjeljenje javnih nabavki.

Rezultati 1 - 3 od 3

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo  Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. -  Breza, Ul. Branilaca grada bb, 71370 Breza, BiH

ID broj: 4218303300007, PDV broj: 218303300007, T: +387 32 784 300, E: info(@)rmubreza.ba

Pronađite nas na Youtube