gototopgototop

webmail

Thursday, March 21, 2019

Odluke o izboru

folder.png

<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Files:

 • pdf.png

  01-OPK-3507-19 Odluka o izboru - Izvodenje radova na lokalitetu PK Koritnik II.pdf

  Uploaded:
  19.03.19
  File Size:
  195 KB

  U Otvorenom postupku javne nabavke objavljenom dana 21.02.2019. godine na Portalu javnih nabavki broj: 165-1-3-117-3-24/19, za nabavku radova: IZVOĐENJE RADOVA NA LOKALITETU POVRŠINSKOG KOPA KORITNIK II ZD RMU BREZA D.O.O. BREZA kao najpovoljnija ponuda izabrana je ponuda ponuđača:
  BBM-VAREŠ d.o.o. Vareš, ponuda broj: 624/1S/AR/19 od 06.03.2019. godine sa iznosom ponude od 1.885.720,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-3447-19 Odluka o izboru - Sanacija Upravne zgrade i izrada plato na pogonu Prerada uglja prema spec.pdf

  Uploaded:
  18.03.19
  File Size:
  183 KB

  U Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda objavljenom dana 18.02.2019. godine·na Portalu javnih nabavki broj: 165-7-3-103-3-21/19, za nabavku radova: Sanacija Upravne zgrade i
  izrada platoa na pogonu Prerada uglja prema specifikaciji kao najpovoljnija ponuda izabrana je ponuda ponuđača:
  VRBOVIK d.o.o. Breza, broj 02/02/19 od 04.03.2019. godine, sa iznosom ponude od 40.900,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-3169-19 Odluka o izboru - Rezervni dijelovi za samohodnu podgradu Tagor.pdf

  Uploaded:
  18.03.19
  File Size:
  86 KB

  U Otvorenom postupku nabavke objavljenom dana 08.02.2019. godine na Portalu javnih nabavki broj 165-1-1-76-3-14/19 te u Službenom glasniku BiH broj: 11 od 15.02.2019. godine za nabavku roba

  Rezervni dijelovi za samohodnu podgradu "Tagor" kao najpovoljnija ponuda izabrana je ponuda ponuđača MIN-TEC d.o.o. Tuzla, Maka Dizdara br.72, 75000 Tuzla, ponuda broj: 08-DE-19 od 20.02.2019. godine, sa iznosom ponude od 90.884,36 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-3156-19 Odluka o izboru - Hidraulična oprema za busenje - Rifamm doo Tuzla.pdf

  Uploaded:
  12.03.19
  File Size:
  114 KB

  Za nabavku roba: Hidraulična oprema za bušenje u podzemnoj eksploataciji uglja sa objavom obavještenja, objavljenom na "Portalu javnih nabavki" br. 165-7-1-109-3-23/19 od 19.02.2019.godine izabran je ponuđač:
  Rifamm d.o.o. Tuzla; ponuda sa iznosom od 43.700,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-2442-19 Odluka o izboru - Zupcanici za reduktor grabuljara - Enek BiE doo.pdf

  Uploaded:
  28.02.19
  File Size:
  105 KB

  Za nabavku roba: Zupčanici za reduktor grabuljara sa objavom obavještenja, objavljenom na " Portalu javnih nabavki" br. 165-7-1-75-3-13/19 od 06.02.2019.godine izabran je ponuđač:
  Enek B&E d.o.o. Sarajevo; konačna ponuda (e-aukcija) sa iznosom od 18.975,30 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-2495-19 Odluka o dodjeli Ugovora drugorangiranom ponudacu - Akvapan Inzenjering doo.pdf

  Uploaded:
  26.02.19
  File Size:
  277 KB

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača TOPLOTA d.o.o. Zenica broj 01-OPK-1841/19 od 07.02.2019. godine u Otvorenom postupku javne nabavke "PEHD Cijevovod" broj 01-OPK-526/19 od 11.01.2019. godine stavlja se van snage i Ugovor se dodjeljuje drugorangiranom ponuđaču AKVAPAN INŽENJERING d.o.o. Čačak, ponuda broj 0064 od 04.02.2019. godine, sa iznosnom ponude od 54.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-2334-19 Odluka o izboru - Rezervni dijelovi za ASG5 Tiefenbach - Siming.pdf

  Uploaded:
  26.02.19
  File Size:
  80 KB

  U Konkurentskom pozivu za dostavu ponuda objavljenom dana 01.02.2019 godine na Portalu javnih nabavki broj: 165-7-1-68-3-11/19, za nabavku roba:

  "Rezervni dijelovi za komande ASG5 Tiefenbach" kao najpovoljnija ponuda izabrana je ponuda ponuđača:

  SIMING d.o.o. Slovenija, ponuda broj: 024-19-RL-5 od 06.02.2019. godine, sa iznosnom ponude od 21.929,30 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-2130-19 Odluka o izboru - Revolving kredit - Intesa SanPaolo banka.pdf

  Uploaded:
  26.02.19
  File Size:
  96 KB

  U Otvorenom postupku nabavke objavljenom dana 29.01.2019. godine na Portalu javnih nabavki broj: 165-1-2-57-3-9/19, te u Službenom glasniku BiH broj: 7 od 01.02.2019. godine za nabavku usluga:
  "Bankarske usluge odobravanja kratkoročnog revolving kredita" kao najpovoljnija ponuda izabrana je ponuda ponuđača:
  "INTESA SANPAOLO BANKA" d.d. BOSNA i HERCEGOVINA", Obala Kulina bana, 9A, 71000 Sarajevo, ponuda broj: 1-19-000068 od 06.02.2019. godine, sa iznosom ponude od 57.190,32 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-1977-19 ODLUKA o izboru - Anker masa-Kleber patrone - Rifamm doo Tuzla.pdf

  Uploaded:
  13.02.19
  File Size:
  97 KB

  Za nabavku roba: Anker masa - Kleber patrone, objavljenom na "Portalu javnih nabavki" br. 165-7-1-31-3-8/19 od 24.01.2019.godine izabran je ponuđač:
  Rifamm d.o.o. Tuzla; konačna ponuda (e-aukcija) sa iznosom od 17.600,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-1386-19 Odluka o izboru - SF6 KONTAKTERI - Inelex doo Sarajevo.pdf

  Uploaded:
  31.01.19
  File Size:
  173 KB

  U Otvorenom postupku javne nabavke objavljenom dana 25.12.2018 godine na Portalu javnih nabavki broj: 165-1-1-728-3-133/18, za nabavku roba: SF6 KONTAKTERI ZA ZAŠTITU, UKLOP I ISKLOP KONDENZATORSKE BATERIJE I SISTEM ZA AUTOMATSKO UPRAVLJANJE I REGULACIJU KOMPENZACIJE REAKTIVNE ENERGIJE kao najpovoljnija ponuda izabrana je ponuda ponuđača: INELEX d.o.o. Sarajevo, ponuda broj: 2101/19 od 21.01.2019. godine sa iznosnom ponude od 99.972,00 KM bez uračunatog PDV-a.

<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>
Stranica 1 od 13
Rezultati 1 - 10 od 127

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo  Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. -  Breza, Ul. Branilaca grada bb, 71370 Breza, BiH

ID broj: 4218303300007, PDV broj: 218303300007, T: +387 32 784 300, E: info(@)rmubreza.ba

Pronađite nas na Youtube