gototopgototop

webmail

Sunday, May 26, 2024

Pregled sklopljenih ugovora

File: Objava osnovnih elemenata ugovora 01.012020-31.12.2020.pdf

pdf.png
Uploaded:
24.02.21

Pregled sklopljenih ugovora u periodu 01.01.2020. - 31.12.2020.godine.

Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. -  Breza, Ul. Branilaca grada bb, 71370 Breza, Bosna i Hercegovina

Član koncerna ELEKTROPRIVREDA BiH

ID broj: 4218303300007, PDV broj: 218303300007, T: +387 32 784 300, E: info(@)rmubreza.ba

Pronađite nas na Youtube