gototopgototop

webmail

Wednesday, July 17, 2019

Pregled sklopljenih ugovora

File: Objava osnovnih elemenata ugovora 01.01_31.10.2017

pdf.png
Uploaded:
07.12.17

Pregled sklopljenih ugovora u periodu 01.01.2017. - 31.10.2017.

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo  Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. -  Breza, Ul. Branilaca grada bb, 71370 Breza, BiH

ID broj: 4218303300007, PDV broj: 218303300007, T: +387 32 784 300, E: info(@)rmubreza.ba

Pronađite nas na Youtube