gototopgototop

webmail

Wednesday, June 29, 2022
Oglasi

Otvoreni konkursi i oglasiJavni Oglas za prijem radnika u radni odnos

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 4 mjeseca

 

Oglašava se prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 4 mjeseca u JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU „Breza“ d.o.o. Breza, na radnim mjestima kako slijedi:

 

1. Utovarač - 70 izvršilaca

Kratak opis poslova: Vrši utovar uglja iz svog radnog prostora u transporter, radi na čišćenju transportera na čelu a rasuti ugalj utovara u transporter, po potrebi doprema eksploziv i repromaterijal na široko čelo, radi skupa sa kopačem i pomoćnim kopačem na osiguranju radilišta, ulazne i izlazne prostorje zračne struje, pomaže kopaču i pomoćnom kopaču kod podgrađivanja, po potrebi obavlja i druge poslove po naređenju nadređenih.

 

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove i to:

  •  NK završena osnovna škola 
  •  Radno iskustvo na poslovima u jamskoj eksploataciji uglja
  •  Poznavanje propisa iz oblasti zaštite na radu
  •  Da nije ranije otpušten zbog učinjene povrede radne obaveze
  •  Da nije ranije sporazumno raskinuo radni odnos sa ZD RMU „Breza“ d.o.o. Breza

 

2. Jamski mjerač – geodetski tehničar, geometar - 1 izvršilac

Kratak opis poslova: izvođenje rudarskih mjerenja, izradu rudarskih planova i karata, njihova razmjera, izbor sistema koordinata i vođenje rudarsko-mjeračke i druge dokumentacije koja se upotrebljava pri izradi rudarske tehničke dokumentacije.

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove i to:

  • Završena srednja geodetska tehnička škola – 4 godine, SSS (Poželjno sa položenim stručnim ispitom u rudarstvu kao i radno iskustvo u struci )
  • Poznavanje rada na računaru (AutoCAD ILI CIVIL 3D)
  •  Poznavanje rada sa geodetskim instrumentima (NIVELIR, DAHLTA , TOTALNA STANICA)
  • Zbog otežanih uslova rada (rad u jamama) da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova  radnog mjesta na koje se prijavio.

 

Više...
 
Interni Oglas - Vozač teretnog vozila 7 i više tona

interni-oglasINTERNI OGLAS

za podnošenje prijava radi popunjavanja upražnjenih radnih mjesta

 

I - Osnovni podaci 

Radno mjesto: Vozač teretnog vozila 7 i više tona - 8 izvršilaca

 

II - Uslovi za prijavu 

Propisana stručna sprema: III Stepen stručne spreme za zanimanje vozač motornog vozila (tzv. Državni ispit).

Kategorija motornog vozila : C kategorija

Radno iskustvo: 1 godina radnog iskustava na poslovima vozača motornog vozila 7 i više tona

Više...
 
Interni Oglas za podnošenje prijava u pogledu izbor kandidata za polaganje ispita za samostalno rukovanje eksplozivnim sredstvima iz oblasti rudarstva

interni-oglasINTERNI OGLAS

za podnošenje prijava u pogledu izbor kandidata za polaganje ispita za samostalno rukovanje eksplozivnim sredstvima iz oblasti rudarstva

 

I - Osnovni podaci o internom oglasu

Interni oglas se raspisuje za odabir kandidata za polaganje ispita za samostalno rukovanje eksplozivnim sredstvima iz oblasti rudarstva.

 

II - Uslovi za prijavu na interni oglas

Propisana stručna sprema: Srednja stručna sprema rudarske struke sa najmanje 5 godina radnog iskustva u oblasti rudarstva ili položen ispit za jamskog kopača sa najmanje 10 godina radnog iskustva na poslovima jamskog kopača.

 

III Podnošenje prijave

Zainteresovani kandidati podnose pismene prijave sa kratkom biografijom i u istim obavezno navedu osnovne lične podatke, adresu, podatak o tome koliko traje njihovo zaposlenje u ZD RMU „Breza" d.o.o. Breza, i na kojim poslovima trenutno rade.
Na Interni oglas za izbor kandidata za polaganje stručnog ispita mogu se prijaviti samo lica koja su u momentu raspisivanja lnternog oglasa radnici ZD RMU „Breza" d.o.o. Breza.

Zainteresovani kandidati prijave mogu podnijeti lično, putem Glavnog protokola, ili putem pošte na adresu:

JP Elektroprivreda BiH D.D. - Sarajevo, ZD RMU Breza d.o.o. Breza
Ul. Branilaca grada b.b. 71370 Breza

Sa naznakom "Prijava na Interni oglas-Služba za kadrovske i opšte poslove"

Neuredene, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Interni oglas ostaje otvoren do 31.12.2018. godine.

Preuzmi Oglas  

 

 
Interni Oglas za podnošenje prijava u pogledu izbor kandidata za polaganje stručnog ispita

interni-oglasINTERNI OGLAS

za podnošenje prijava u pogledu izbor kandidata za polaganje stručnog ispita

 

I - Osnovni podaci o internom oglasu

Interni oglas se raspisuje za odabir kandidata za polaganje stručnog ispita iz oblasti nadzora nad rudarskim radovima

 

II - Uslovi za prijavu na interni oglas

Propisana stručna sprema: Srednja stručna sprema rudarske, mašinske elektro struke sa najmanje 5 godina radnog iskustva u oblasti rudarstva.

 

III Podnošenje prijave:

Zainteresovani kandidati podnose pismene prijave sa kratkom biografijom i u istim obavezno navedu osnovne lične podatke, adresu, podatak o tome koliko traje njihovo zaposlenje u ZD RMU „Breza" d.o.o. Breza, i na kojim poslovima trenutno rade.
Na Interni oglas za izbor kandidata za polaganje stručnog ispita mogu se prijaviti samo lica koja su u momentu raspisivanja lnternog oglasa radnici ZD RMU „Breza" d.o.o. Breza.

Zainteresovani kandidati prijave mogu podnijeti lično, putem Glavnog protokola, ili putem pošte na adresu:

JP Elektroprivreda BiH D.D. - Sarajevo, ZD RMU Breza d.o.o. Breza
Ul. Branilaca grada b.b. 71370 Breza

Sa naznakom "Prijava na Interni oglas-Služba za kadrovske i opšte poslove"

Neuredene, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Interni oglas ostaje otvoren do 31.12.2018. godine.

Preuzmi Oglas

PDF download

 

 

 
Interni Oglas za podnošenje prijave radi popunjavanja radnih mjesta

Interni OglasINTERNI OGLAS

za podnošenje prijava radi popunjavanja radnih mjesta elektrotehničara slabe struje

 

I - Osnovni podaci o radnom mjestu za koje se vrši interno raspoređivanje
Elektrotehničar slabe struje

 

II - Uslovi za obavljanje poslova radnog mjesta
Propisana stručna sprema: Elektrotehnicar slabe struje, 3 godine radnog iskustva


III Podnošenje prijave:
Zainteresovani kandidati podnose pismene prijave sa kratkom biografijom i u istim obavezno navedu osnovne lične podatke, adresu, podatak o tome koliko traje njihovo zaposlenje u ZD RMU ,,Breza" d.o.o. Breza, i na kojim poslovima trenutno rade, ovjerenu kopiju diplome o završenoj srednjoj stručnoj spremi.

Na Interni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta mogu se prijaviti samo lica koja su u momentu raspisivanja Internog oglasa zaposlenici ZD RMU ,,Breza" d.o.o. Breza.

Zainteresovani kandidati prijave mogu podnijeti lično, putem Glavnog protokola, ili putem pošte na adresu:

JP Elektroprivreda BiH D.D.D - Sarajevo, ZD RMU ,,Breza" d.o.o. Breza
Ul. Branilaca grada b.b. 71 370 Breza

Sa naznakom "Prijava na Interni oglas-Služba za kadrovske i opšte poslove"

Neuredene, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Interni oglas ostaje otvoren 8 (osam)dana od dana objavljivanja na oficijelnoj web stranici www.rmubreza.ba najkasnije do 03.11.2017. godine.

 

PDF download

 

 

 
<< Početak < « 1 2 3 » > Kraj >>

Stranica 2 od 3

Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. -  Breza, Ul. Branilaca grada bb, 71370 Breza, Bosna i Hercegovina

Član koncerna ELEKTROPRIVREDA BiH

ID broj: 4218303300007, PDV broj: 218303300007, T: +387 32 784 300, E: info(@)rmubreza.ba

Pronađite nas na Youtube