gototopgototop

webmail

Saturday, November 28, 2020
Oglasi

Otvoreni konkursi i oglasiJavni oglas - Prijem radnika u radni odnos

javni-oglas

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 2 mjeseca

 

Oglašava se prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 2 mjeseca u RMU „Breza“ d.o.o. Breza, na radnim mjestima kako slijedi:

1. Diplomirani inžinjer rudarstva, lnžinjer za proizvodnju - 1 izvršilac

 

Svi zainteresirani kandidati, prijave sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti mogu podnijeti u predviđenom roku od 8 dana, a koji počinje teči prvog dana od posljedne objave, na Protokolu Društva ili putem pošte na adresu poslodavca.

Preuzmi tekst oglasa:

Preuzmi

PDF button

 

Javni oglas će se objaviti u jednom dnevnom listu i na web stranici Društva www.rmubreza.ba.

Kandidati koji budu izabrani bit će prije zaključivanja ugovora o radu upućeni na ljekarski pregled radi utvrđivanja zdravstvenog stanja i radne sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koja budu izabrani.

Oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana posljedne objave.

 
Javni oglas - Zakup poslovnog prostora 70m2 - U krugu Rudnika

javni-oglasJAVNI OGLAS ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA DODJELU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA 

 

Adresa poslovnog prostora: U krugu ZD RMU Breza d.o.o. Breza

Površina: 70m2

Namjena: prodavnica, kantina, menza za ishranu radnika.

Početna cijena u KM bez PDV: 1000,00

 

Pravo učešća na Javnom oglasu imaju sva fizička i pravna lica.

Ugovor o zakupu se zaključuje na period od 12 (dvanaest) mjeseci.

Prezmi tekst oglasa

PDF button

 

Oglas je otvoren do 17.09.2020. godine, do 11:00 h.   


Otvaranje blagovremeno prispjelih ponuda će se izvršiti 17.09.2020. godine u 12:00 h.

 


Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. -  Breza, Ul. Branilaca grada bb, 71370 Breza, Bosna i Hercegovina

Član koncerna ELEKTROPRIVREDA BiH

ID broj: 4218303300007, PDV broj: 218303300007, T: +387 32 784 300, E: info(@)rmubreza.ba

Pronađite nas na Youtube

 

Član koncerna ELEKTROPRIVREDA BiH