gototopgototop

webmail

Monday, March 4, 2024
Potpisan ugovor za nabavku mašina za izradu jamskih prostorija
Ponedjeljak, 02 Decembar 2013 12:09

02122013-zdrmubreza-potpisugovora-masinezaizraduprostorijaU Direkciji JP Elektroprivreda BiH (JPEPBiH) u Sarajevu danas su potpisani ugovori o nabavci dviju mašina za izradu jamskih prostorija za rudnike mrkog uglja "Kakanj" i "Breza". 

Nabavka mašina investicija je JP Elektroprivreda BiH u vrijednosti 2,5 miliona KM i realizuje se u okviru programa dokapitalizacije rudnika.

Ugovore o nabavci mašina za izradu jamskih prostorija potpisali su v.d. direktora ZD RMU "Kakanj" Mirsad Jašarspahić, direktor ZD RMU "Breza" Suad Ćosić i uime kompanije REMAG S.A. Katowice, Poljska, Tadeusz Kopiec, komercijalni direktor.

 

Savremene mašine, kako su istakli direktori Jašarspahić i Ćosić, trebaju olakšati i ubrzati otvaranje novih jamskih prostorija i doprinijeti unapređenju sigurnosti rada u rudnicima.

"Ovakvi projekti daju nam za pravo da naredne godine planiramo sa većim kapacitetima i planovima koje ćemo izvršiti u skladu sa obavezama koje smo preuzeli iz trogodišnjih planova. Stoga, pozdravljam svaku investiciju koja ima za cilj očuvanje proizvodnih kapaciteta i povećanje sigurnosti na radu", istakao je Ćosić .

Mašine bi trebale biti puštene u pogon u roku od 150 dana od potpisivanja ugovora.

Kopiec je u svom obraćanju istakao da dodatnu vrijednost ugovorima predstavlja prijateljstvo koje se razvija između rudara iz BiH i Poljske.

Potpisivanju ugovora prisustvovali su generalni direktor JPEPBiH Elvedin Grabovica i izvršni direktor za proizvodnju Senad Sarajlić.

-Ugovori predstavljaju još jedan korak u procesu nabavke novih mašina koje Elektroprivreda BiH čini kako bi omogućila, prije svega, rudarima sigurniji i humaniji rad, zatim povećanje produktivnosti i ostvarenje preduslova i očekivanja koje EPBiH, kao vladajuće društvo u Koncernu, postavlja pred menedžment rudnika kako bi oni do 2015. počeli pozitivno poslovati, što dosad nije bio slučaj - izjavio je Grabovica.

Napomenuo je da je investirano više od sto miliona maraka u rudnike, u direktnu mehanizaciju, koja omogućava humanizaciju rada u rudnicima i stvara pretpostavke za produktivniju i efikasniju proizvodnju.

-Bitno je naglasiti da pored ovih 115 miliona maraka koliko smo investirali, dodatnih 70 miliona je u proceduri i mislim da ćemo do kraja naredne godine ukupno uspjeti investirati 204 miliona KM koliko imamo obaveza iz dokapitalizacije prema rudnicima i da će to ustvari biti još jedan poslovni uspjeh. Također, milism da ćemo paralelno sa proizvodnjom, odnosno izgradnjom novih blokova, kao što je blok 7 Termoelektrane "Tuzla", hidrocentrala Vranduk i Vjetropark Podveležje, osigurati stabilnu sirovinsku bazu, bolje uslove rada i da će i 2014. biti investiciona za cijeli Koncern EPBiH - istakao je Grabovica.

JP Elektroprivreda BiH će u procesu dokapitalizacije u RMU "Kakanj" investirati 66,9 miliona KM, a u RMU "Breza" 32,5 miliona KM.

FENA

 

 

 

Aktuelno

Najnoviji dokumenti

Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. -  Breza, Ul. Branilaca grada bb, 71370 Breza, Bosna i Hercegovina

Član koncerna ELEKTROPRIVREDA BiH

ID broj: 4218303300007, PDV broj: 218303300007, T: +387 32 784 300, E: info(@)rmubreza.ba

Pronađite nas na Youtube