gototopgototop

webmail

Sunday, December 16, 2018
Stotinu godina rudnika "Breza" kroz video

Video koji pokazuje stogodišnju historiju Rudnika mrkog uglja "BREZA", period od osnivanja rudnika davne 1907. pa sve do 2007. godine.

 

 

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo  Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. -  Breza, Ul. Branilaca grada bb, 71370 Breza, BiH

ID broj: 4218303300007, PDV broj: 218303300007, T: +387 32 784 300, E: info(@)rmubreza.ba

Pronađite nas na Youtube