gototopgototop

webmail

Sunday, May 26, 2024
Rudarski radovi i oprema

konvencionalne-metodeKonvencionalna metoda izrade pripremnih hodnika primjenjuje se na pripremama sekcija za iskop uglja Pripremni hodnici u rudniku izgrađuju se konvencionalnom metodom. Uslovi rada tipično se pogoršavaju u blizini prelomnice gdje su evidentna neka područja koncentracije pritisaka. Uslovi krovine u glavnom sloju su bolji od onih u podinskom sloju. Oba sloja imaju metan, koji se tokom rada kontrolira i rješava regulacijom promaje. Bilo je pojava dotoka podzemne vode i do 5 m3/min. Značajan dotok površinske vode se događao kada su radilišta bila na plićim dubinama. U dubljim dijelovima prelomnice su lokalno izvor dotoka podzemnih voda.

Najveći dio proizvodnje postiže se sa dva mehanizirana kompatabilna široka čela. Svaki sistem čela sastoji se od kombajna Eickoff sa jednim bubnjem i podgrade od hidrauličnih štitova Thysen. Dužina čela je 100 m a maksimalna visina rezanja je 5 m, iako se u prosjeku reže samo 4,5 m sloja. Ugalj se reže sa tri prolaza a zatim se pomiču štitovi. Ugalj se dozira na primarno drobljenje i odvozi sa čela gumenim transporterom širine 655 mm. Sistem gornje šine instaliran u glavnom hodniku opslužuje oba čela.

Rudnici su međusobno povezani, a dva okna se održavaju kako bi se osiguralo zračenje. U 1987. godini izrađen je niskop dug 1200 m i sada se koristi za prevoz rovnog uglja iz oba rudnika do površine.

Separacija u RMU "Breza"

separacijaGranulirani proizvodi obrađuju se u teškim tekućinama u separacijiUgalj se trakama prevozi iz rudnika, skladišti se u bunker od 2.000 tona, a zatim obrađuje u separaciji. Granulirani komercijalni proizvodi mogu se obraditi u teškim tekućinama u separaciji. U separciji nema korištenja sitnog uglja, a iskorištenje separcije je približno 80%. Jalovina se kamionima odvozi u postojeći površinski kop ili na redovno odlagalište za jalovinu.

Prevoz uglja

Ugalj se može utovariti direktno u željezničke vagone i prevoziti redovnom komercijanom prugom.

Granulirani komercijalni proizvodi utovaraju se direktno iz bunkera u kamione za konačnu isporuku potrošačima.

Tržište uglja

Podzemni rudnici RMU 'Breza' mogu proizvoditi najkvalitetnije komercijalne proizvode u regiji, sa visokom kaloričnom vrijednošću i niskim sadržajem pepla. Sadržaj sumpora je relativno niži nego većine ugljeva Srednje Bosne (prosječno 0,85 % sagorivog sumpora).

Komercijalni ugalj ima dovoljan kvalitet za mogući izvoz. Komercijalni ugalj može se takođe koristiti za domaću potrošnju i u industriji.

 

O nama

Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. -  Breza, Ul. Branilaca grada bb, 71370 Breza, Bosna i Hercegovina

Član koncerna ELEKTROPRIVREDA BiH

ID broj: 4218303300007, PDV broj: 218303300007, T: +387 32 784 300, E: info(@)rmubreza.ba

Pronađite nas na Youtube