gototopgototop

webmail

Friday, April 19, 2024
Ugalj komad

Ugalj asortimana "Komad" granulacije 60-200 mm i toplotne vrijednosti od 23 432 kJ/kg do 24 519 kJ/kgUgalj asortimana "Komad" granulacije 60-200 mm i toplotne vrijednosti od 23 432 kJ/kg do 24 519 kJ/kg

 

Raznovrstan asortiman naše proizvodnje omogućava svim zainteresovanim kupcima da pronađu proizvod koji im najbolje odgovara, kako granulacijom, tako i kvalitativnim karakteristikama pojedinih granulacija. U niže navedenoj tabeli pogledajte prikaz kvalitativnih karakteristika granulacija uglja "Komad".

Kvalitativne karakteristike mrkog uglja Rudnika 'Breza'

'Komad'

Sadržaj

Jedinice

Metod

Sa dostavnom vlagom

Sa vlagom u analitičkom uzorku

Gruba vlaga

%m/m

ASTM D 3302

4,50

 

Higro vlaga

%m/m

ASTM D 3173

3,84

4,02

Ukupna vlaga

%m/m

ASTM D 3302

8,34

 

Pepeo

%m/m

ISO 1171

14,91

15,61

Isparljive materije

 

ISO 562

36,24

37,95

Sagorljive materije

%m/m

INS 8061030

76,75

80,37

Koks

%m/m

INS 8061031

55,48

58,09

Cfix

%m/m

INS 8061031

40,57

42,48

Gornja toplotna vrijednost

kJ/kg

INS 1928

24 519

25 674

Donja toplotna vrijednost

kJ/kg

INS 1928

23 432

24 737

Ukupni sumpor

%m/m

ASTM D 3177

2,14

2,24

Sumpor u pepelu

%m/m

ASTM D 1757

1,03

1,08

Sumpor gorivi

%m/m

INS 8061058

1,11

1,16

Granulacija sortimenta i %

Granulacija u

mm

do 60

60 - 200

> 200

Postotak

%

5,10

91,80

4,20

Izvještaj o kvalitetu uglja Rudnika Breza, izdat je od strane ispitnog laboratorija Inspekt RGH Sarajevo, koji posjeduje akreditaciju po BAS EN ISO/IEC 17025 za hemiju.

 

Proizvodi i usluge

Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. -  Breza, Ul. Branilaca grada bb, 71370 Breza, Bosna i Hercegovina

Član koncerna ELEKTROPRIVREDA BiH

ID broj: 4218303300007, PDV broj: 218303300007, T: +387 32 784 300, E: info(@)rmubreza.ba

Pronađite nas na Youtube