gototopgototop

webmail

Friday, April 19, 2024
Ugalj kocka

Ugalj asortimana "Kocka" granulacije 30-60 mm i toplotne vrijednosti od 23 047 kJ/kg do 24 137 kJ/kgUgalj asortimana "Kocka" granulacije 30-60 mm i toplotne vrijednosti od 23 047 kJ/kg do 24 137 kJ/kg

 

Raznovrstan asortiman naše proizvodnje omogućava svim zainteresovanim kupcima da pronađu proizvod koji im najbolje odgovara, kako granulacijom, tako i kvalitativnim karakteristikama pojedinih granulacija. U niže navedenoj tabeli pogledajte prikaz kvalitativnih karakteristika granulacije uglja "Kocka".

Kvalitativne karakteristike mrkog uglja Rudnika 'Breza'

"Kocka"

Sadržaj

Jedinice

Metod

Sa dostavnom vlagom

Sa vlagom u analitičkom uzorku

Gruba vlaga

%m/m

ASTM D 3302

4,30

 

Higro vlaga

%m/m

ASTM D 3173

4,10

4,28

Ukupna vlaga

%m/m

ASTM D 3302

8,40

 

Pepeo

%m/m

ISO 1171

16,44

17,18

Isparljive materije

 

ISO 562

35,88

37,50

Sagorljive materije

%m/m

INS 8061030

75,16

78,54

Koks

%m/m

INS 8061031

55,78

58,29

Cfix

%m/m

INS 8061031

39,40

41,18

Gornja toplotna vrijednost

kJ/kg

INS 1928

24 137

25 221

Donja toplotna vrijednost

kJ/kg

INS 1928

23 047

24 137

Ukupni sumpor

%m/m

ASTM D 3177

2,02

2,11

Sumpor u pepelu

%m/m

ASTM D 1757

1,11

1,16

Sumpor gorivi

%m/m

INS 8061058

0,91

0,95

Granulacija i %

Granulacija

mm

do 30

30 - 60

> 60

Postotak

%

3,00

91,80

5,20

Izvještaj o kvalitetu uglja Rudnika Breza, izdat je od strane ispitnog laboratorija Inspekt RGH Sarajevo, koji posjeduje akreditaciju po BAS EN ISO/IEC 17025 za hemiju.

 

Proizvodi i usluge

Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. -  Breza, Ul. Branilaca grada bb, 71370 Breza, Bosna i Hercegovina

Član koncerna ELEKTROPRIVREDA BiH

ID broj: 4218303300007, PDV broj: 218303300007, T: +387 32 784 300, E: info(@)rmubreza.ba

Pronađite nas na Youtube