gototopgototop

webmail

Sunday, May 26, 2024
Sitni ugalj

Sitni ugaljUgalj asortimana "Sitni" granulacije 0-15 mm i toplotne vrijednosti od 18 616 kJ/kg do 19 553 kJ/kg

 

Raznovrstan asortiman naše proizvodnje omogućava svim zainteresovanim kupcima da pronađu proizvod koji im najbolje odgovara, kako granulacijom, tako i kvalitativnim karakteristikama pojedinih granulacija. U niže navedenoj tabeli pogledajte prikaz kvalitativnih karakteristika granulacije uglja Sitni. 

Kvalitativne karakteristike mrkog uglja Rudnika 'Breza'

"Sitni ugalj"

Sadržaj

Jedinice

Metod

Sa dostavnom vlagom

Sa vlagom u analitičkom uzorku

Sitni

Sitni

Gruba vlaga

%m/m

ASTM D 3302

8,2

-

Higro vlaga

%m/m

ASTM D 3173

3,03

4,02

Ukupna vlaga

%m/m

ASTM D 3302

11,02

8,34

Pepeo

%m/m

ISO 1171

16,93

15,61

Isparljive materije

 

ISO 562

37,46

37,95

Sagorljive materije

%m/m

INS 8061030

78,75

80,37

Koks

%m/m

INS 8061031

58,22

58,09

Cfix

%m/m

INS 8061031

41,29

42,48

Gornja toplotna vrijednost

kJ/kg

INS 1928

25 330

25 674

Donja toplotna vrijednost

kJ/kg

INS 1928

24 393

24 737

Ukupni sumpor

%m/m

ASTM D 3177

2,27

2,24

Sumpor u pepelu

%m/m

ASTM D 1757

1,18

1,08

Sumpor gorivi

%m/m

INS 8061058

1,09

1,16

Sortiment

Granulacija i %

Sitni

mm

0 - 15

%

95,20

Izvještaj o kvalitetu uglja Rudnika Breza, izdat je od strane ispitnog laboratorija Inspekt RGH Sarajevo, koji posjeduje akreditaciju po BAS EN ISO/IEC 17025 za hemiju.

 

 

 

Proizvodi i usluge

Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. -  Breza, Ul. Branilaca grada bb, 71370 Breza, Bosna i Hercegovina

Član koncerna ELEKTROPRIVREDA BiH

ID broj: 4218303300007, PDV broj: 218303300007, T: +387 32 784 300, E: info(@)rmubreza.ba

Pronađite nas na Youtube