gototopgototop

webmail

Sunday, May 26, 2024
14. marta 1970.

Rudari iz Kaknja na ispračaju poginulih drugovaRudari iz Kaknja na ispračaju poginulih drugovaNa dan 14. marta 1970. godine u 7,55 sati u Jami "Sretno" dogodila se eksplozija metana. Mehaničko razaranje, toplotno djelovanje i ugljenmonoksid zahvatili su ljude, objekte i uređaje. U reviru se nalazilo 89 rudara. Palilac mina Avdo Šabić i revirni nadzornik Bajro Šabić, javljaju telefonom da je u jami došlo do požara i da sve gori. Povećana koncentracija štetnih plinova naglo je smanjivala količinu kiseonika u zraku. Svi radnici sa otkopnog polja P-1, sigurno su se povukli sa svojih radilišta. Ali mnogi se nisu uspjeli povući. Podmuklu eksploziju metana, pored toplotnog i mehaničkog djelovanja, prati i podmukli ubica bez mirisa i boje, otrovan, tih i ubitačan, od koga mnogima nije bilo spasa.

U ovoj kolektivnoj rudarskoj pogibiji nastradalo je 50 radnika. Najviše poginulih žrtve su trovanja ugljenmonoksidom. Jedanaest rudara imalo je vidljive znake termičkog unesrećenja sa trovanjem, sedam znake mehaničko-termičkog unesrećenja i četiri rudara vidljive termičke znake sa kontuzijama.

Uspomena na poginule rudare vječna je poput svjetlosti Sunca za kojim su čeznuli i kome su se radovali nakon svakog izlaska iz utrobe Zemlje.

OSMAN BEGANOVIĆ, sin Omera, kopač u jami, rođen 1943. godine. U Rudniku radio sedam godina i 24 dana. ĆAZIM MUSTAFIĆ, sin Hasana, kopač u jami, rođen 1938. godine. U Rudniku radio devet godina, pet mjeseci i 28 dana. ČEDOMIR JOKSIMOVIĆ, sin Novice, električar, rođen 1951. godine. U Rudniku radio šest mjeseci i 26 dana.
MILENKO ŠILJAK, sin Novice, bravar, rođen 1940. godine. U Rudniku radio deset godina, šest mjeseci i 17 dana. ĐORĐO GOGIĆ, sin Vidoje, vozač-utovarač, rođen 1943. godine. U Rudniku radio jednu godinu, sedam mjeseci i osam dana. OSMAN LEPARA, sin Salke, bravar, rođen 1947. godine. U Rudniku radio dvije godine, pet mjeseci i 28 dana.

 

Neka im je vječna slava i hvala!

 

O nama

In memoriam

Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. -  Breza, Ul. Branilaca grada bb, 71370 Breza, Bosna i Hercegovina

Član koncerna ELEKTROPRIVREDA BiH

ID broj: 4218303300007, PDV broj: 218303300007, T: +387 32 784 300, E: info(@)rmubreza.ba

Pronađite nas na Youtube