gototopgototop

webmail

Wednesday, June 29, 2022
Javni oglas - Prijem radnika u radni odnos

javni-oglas

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 2 mjeseca

 

Oglašava se prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 2 mjeseca u RMU „Breza“ d.o.o. Breza, na radnim mjestima kako slijedi:

1. Diplomirani inžinjer rudarstva, lnžinjer za proizvodnju - 1 izvršilac

 

Svi zainteresirani kandidati, prijave sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti mogu podnijeti u predviđenom roku od 8 dana, a koji počinje teči prvog dana od posljedne objave, na Protokolu Društva ili putem pošte na adresu poslodavca.

Preuzmi tekst oglasa:

Preuzmi

PDF button

 

Javni oglas će se objaviti u jednom dnevnom listu i na web stranici Društva www.rmubreza.ba.

Kandidati koji budu izabrani bit će prije zaključivanja ugovora o radu upućeni na ljekarski pregled radi utvrđivanja zdravstvenog stanja i radne sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koja budu izabrani.

Oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana posljedne objave.

 

Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. -  Breza, Ul. Branilaca grada bb, 71370 Breza, Bosna i Hercegovina

Član koncerna ELEKTROPRIVREDA BiH

ID broj: 4218303300007, PDV broj: 218303300007, T: +387 32 784 300, E: info(@)rmubreza.ba

Pronađite nas na Youtube