gototopgototop

webmail

Wednesday, June 29, 2022
Javni oglas - Zakup poslovnog prostora 70m2 - U krugu Rudnika

javni-oglasJAVNI OGLAS ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA DODJELU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA 

 

Adresa poslovnog prostora: U krugu ZD RMU Breza d.o.o. Breza

Površina: 70m2

Namjena: prodavnica, kantina, menza za ishranu radnika.

Početna cijena u KM bez PDV: 1000,00

 

Pravo učešća na Javnom oglasu imaju sva fizička i pravna lica.

Ugovor o zakupu se zaključuje na period od 12 (dvanaest) mjeseci.

Prezmi tekst oglasa

PDF button

 

Oglas je otvoren do 17.09.2020. godine, do 11:00 h.   


Otvaranje blagovremeno prispjelih ponuda će se izvršiti 17.09.2020. godine u 12:00 h.

 

Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. -  Breza, Ul. Branilaca grada bb, 71370 Breza, Bosna i Hercegovina

Član koncerna ELEKTROPRIVREDA BiH

ID broj: 4218303300007, PDV broj: 218303300007, T: +387 32 784 300, E: info(@)rmubreza.ba

Pronađite nas na Youtube