gototopgototop

webmail

Wednesday, June 29, 2022
OGLAS za podnošenje prijava radi zasnivanja radnog odnosa

OGLAS za podnošenje prijava radi zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijemeOGLAS

Za podnošenje prijava radi zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme

I- Osnovni podaci o radnom mjestu za koje se vrši zapošlljavanje:

Radno mjesto: Utovarač uglja na širokočelnom otkopu i pripremi u jami.

Opis poslova: Vrši utovar otkopanog materijala u svom radnom prostoru na transporter, čisti transportere, pomaže pri osiguravanju radilišta i prostorija ulazne i izlazne zračne struje, vrši poslove pri podgrađivanju rudarskih prostorija i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Broj izvršilaca: 16.

Mjesto rada: JP Elektroprivreda BIH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnik mrkog uglja ,,Breza" d.o.o. - Breza, Pogon Sretno i Pogon Kamenice.

 

 

II - Uslovi za obavljanje poslova radnog mjesta:

Propisana stručna sprema: Nekvalifikovani radnik (NK).

Radno iskustvo: 2 godine radnog iskustva na istim ili srodnim poslovima.

III - Podnošenje prijava:

Zainteresovani kandidati podnose pisane prijave sa kratkom biografijom i u istima obavezno navode osnovne lične podatke, adresu i podatke o broju telefona i uz istu dostavljaju relevantnu pratecu dokumentaciju (ovjerene fotokopije ), kao sto su dokaz ili dokazi o stecenom radnom iskustvu na istim ili srodnim poslovima.

Zainteresovani kandidati prijave mogu podnijeti lično, putem Glavnog protokola, ili putem pošte na adresu:

JP Elektroprivreda Bill d.d. - Sarajevo, ZD Rudnik mrkog uglja ,,Breza" d.o.o. - Breza,

Branilaca grada b.b., 71370 Breza.

Sa naznakom "Prijava za zaposlenje - Stručnom timu za razmatranje i ocjenu prijava".

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja na oficijelnoj web stranici www.rmubreza.ba najkasnije do 17.04.2016. godine.

 -Služba za kadrovske poslove

Preuzmi

 

Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. -  Breza, Ul. Branilaca grada bb, 71370 Breza, Bosna i Hercegovina

Član koncerna ELEKTROPRIVREDA BiH

ID broj: 4218303300007, PDV broj: 218303300007, T: +387 32 784 300, E: info(@)rmubreza.ba

Pronađite nas na Youtube