gototopgototop

webmail

Tuesday, August 14, 2018

Odluke o izboru

folder.png

<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Files:

 • pdf.png

  01-OPK-4492 - 17 Odluka o izboru - POGONSKA ELASTICNA LAMELA I OPRUZNE POLUGE - Enek BiE d.o.o.pdf

  Uploaded:
  07.04.17
  File Size:
  329 KB

  U Konkurentskom postupku javne nabavke objavljenom dana 14.03.2017 godine na Portalu javnih nabavki broj: 165-7-1-212-3-23/17, za nabavku roba: "Pogonska elastična lamela i opružne poluge prema specifikaciji" kao najpovoljnija ponuda izabrana je ponuda ponuđača:
  Enek B&E d.o.o. Sarajevo, ponuda broj: 22/02/M0/17 od 22.03.2017. godine, sa iznosnom ponude od 10.880,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-3682_17 ODLUKA o izboru - Elementi filtera za SL300

  Uploaded:
  16.03.17
  File Size:
  42 KB

  U pregovaračkom postupku nabavke broj 01-OPK-2277/17 i 01-OPK-2969/17 za nabavku "ELEMENATA FILTERA ZA OTKOPNU MAŠINU EICKHOFF SL300 prema specifikaciji, proizvođača Eickhoff Bergbautechnik Gmbh Bochum, Njemačka" izabrana je ponuda ponuđača:  SIMING doo, Obrežje 7D, 8261 Jesenice na Dolenjskem, Slovenija, ponuda broj 0703-2017-1-DS-P od 07.03.2017.godine, sa ukupnim iznosnom ponude od 11.673.92 EUR.

 • pdf.png

  01-OPK-3680-17 -Odluka o izboru - SANACIJA KROVA NA OBJEKTIMA POGONA PRERADA UGLJA - Vrbovik d.o.o.pdf

  Uploaded:
  16.03.17
  File Size:
  303 KB

  U pregovaračkom postupku nabavke broj 01-0PK-3285/17 i 01-OPK-3-169/17 za nabavku SANACIJA KROVA NA OBJEKTIMA POGONA „PRERADA UGLJA" kao najpovoljnija ponuda izabrana je ponuda ponudača:

  VRBOVIK d.o.o. Breza, ponuda broj 12/2017 od 14.03.2017. godine, sa ukupnim iznosom ponude od 34.962,97 KM.

 • pdf.png

  01-OPK-3535-17 Odluka o izboru za nabavku lancara sa rukom i lancara sa lancem

  Uploaded:
  15.03.17
  File Size:
  370 KB

  U Konkurentskom pozivu za dostavu ponuda objavljenom dana 24.02.2017 godine na Portalu javnih nabvki broj: 165-7- l -1 72-3- l 8/1 7, od 24.02.201 5 z,1 nabavka roba: Lančare sa ručkom i lančare sa lancem kao najpovoljnija ponuda izabrana je ponuda ponudača: "R-PRODUKT" d.o.o. Visoko, ponuda broj: 01-006/MK od 06.03.2017 sa iznosom ponude od 11.510,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-2996_17 ODLUKA o izboru - Kancelarijski materijal

  Uploaded:
  15.03.17
  File Size:
  39 KB

  U Konkurentskom postupku javne nabavke objavljenom dana 15.02 .2017 godine na Portalu javnih nabavki broj: 165-7-1-126-3-11/17, za nabavku roba : ,,KANCELARIJSKI MATERIJAL ZA POTREBE ZD RMU BREZA D.O.O. BREZA" kao najpovoljnija ponuda izabrana je ponuda ponuđača: ,,DEFTER" d.o.o. Sarajevo, ponuda broj: 103/17 od 23.02.2017. godine, sa iznosom ponude od 5.140,20 KM bez uracunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-15561-16 ODLUKA izboru - Izrada i rekonstrukcija izlaznih prostorija prema VO S-2 i VN Popovici - BBM doo Sarajevo - Rudar doo Tuzla - BBM doo Vares

  Uploaded:
  14.12.16
  File Size:
  425 KB

  Prihvata se preporuka Komisije za provođenje postupka javne nabavke radova iz Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, broj: 01-OPK-15560/16 od 8.12.2016. godine, i ugovor za izradu i rekonstrukciju izlaznih prostorija prema VO S-2 i VN Popovići dodjeljuje se ponuđaču „ Zajedničko poduzetnišvo: BBM d.o.o. Sarajevo, Rudar d.o.o. Tuzla, BBM Vareš d.o.o. Vareš" sa ponudom, broj: 3368/16 od 1. decembra 2016. godine, i ponuđenom cijenom od 2.999.610,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-13303-16 ODLUKA O IZBORU - Rudar doo Tuzla

  Uploaded:
  17.10.16
  File Size:
  210 KB

  Prihvata se preporuka Komisije za provedbu postupka javne nabavke radova (u daljem tekstu: Komisija) iz Zapisnika sa otvaranja konačnih ponuda, broj: 01-OPK-13302/16 od 14.10.2016. godine, i ugovor za nabavku radova na rekonstrukciji dijela prostorije izlazne zračne struje prema VN Popovići u jami „Kamenice" dodjeljuje se ponuđaču Rudar d.o.o. Tuzla sa ponudom, broj: 1185/16 od 14. oktobra 2016. godine, i sa ponuđenom cijenom od 75.562,50 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-13159-16 ODLUKA o izboru - Eurodizel sa putarinom BAS EN 590 - BTG Tomislavgrad

  Uploaded:
  13.10.16
  File Size:
  139 KB

  Za nabavku roba: Eurodizel sa putarinom BAS EN 590 Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda br. 01-OPK-12463/16 od 23.09.2016.godine sa objavom o na Portalu javnih nabavki" br. 165-7-1-56-3-51/16 od 23.09.2016.godine izabran je ponuđač : BTG d.o.o. Tomislavgrad, ponuda broj: 70/16 od 04.10.2016 godine, sa iznosom 38.675,00 KM bez PDV.

 • pdf.png

  01-OPK-12572-16 ODLUKA o izboru - Izrada zupcanika za reduktore prema uzorcima - Koneksija doo Banovici

  Uploaded:
  29.09.16
  File Size:
  457 KB

  Za nabavku roba: Izrada zupčanika za reduktore po uzorcima Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda br. 01-0PK-11892/16 od 08.09.2016.godine objavljenom na "Portalu javnih nabavki" broj 165-7-1-50-3-49/16 od 08.09.2016.godine izabran je ponuđač: Koneksija d.o.o. Banovići sa iznosom ponude od 21.200,00 KM.

 • pdf.png

  01-834-16_Odluka o dodjeli Ugovora - Rudar doo Tuzla

  Uploaded:
  02.08.16
  File Size:
  197 KB

  Prihvata se preporuka Komisije za provedbu postupka javne nabavke radova (u daljem tekstu: Komisija) iz Zapisnika sa otvaranja konačnih ponuda, broj: 01-834/16 od 2.8.2016. godine, i ugovor za nabavku radova na izradi ventilacionog hodnika u otkopnom polju K-12 u jami Kamenice dodjeljuje se ponuđaču Rudar d.o.o. Tuzla sa ponudom, broj: 857/16 od 1.8.2016. godine, sa cijenom od 388.721,42 KM bez uračunatog PDVa.

<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>
Stranica 5 od 10
Rezultati 41 - 50 od 98

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo  Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. -  Breza, Ul. Branilaca grada bb, 71370 Breza, BiH

ID broj: 4218303300007, PDV broj: 218303300007, T: +387 32 784 300, E: info(@)rmubreza.ba

Pronađite nas na Youtube