gototopgototop

webmail

Sunday, February 18, 2018

Odluke o izboru

folder.png

<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » > Kraj >>

Files:

 • pdf.png

  01-OPK-7499-17 Odluka o izboru - Celicno uze 24 - RIFAMM d.o.o. Tuzla.pdf

  Uploaded:
  16.06.17
  File Size:
  93 KB

  U Konkurentskom pozivu za dostavu ponuda objavljenom dana 26.05.2017 godine na Portalu javnih nabavki broj: 165-7-1-417-3-50/17 za nabavku roba: "Čelično uže fi 24 mm" kao najpovoljnija ponuda izabrana je ponuda ponuđača:

  "RIFAMM" d.o.o. Tuzla, ponuda broj: 23/MH/17 od 02.06.2017. godine, sa iznosom ponude od 19.920,00 KM bez uračunatog PDV-a odnosno 23.306,40 KM sa uračunatim PDV-om.

 • pdf.png

  01-OPK-6837-17 Odluka o Izboru - REZERVNI DIJELOVI DREGER - teve Varnost Elektornika d.o.o.

  Uploaded:
  01.06.17
  File Size:
  368 KB

  U Otvorenom postupku javne nabavke objavljenom dana 12.05.2017. godine na Portalu javnih nabavki broj: 165-1-1-387-3-44/l 7, za nabavku roba: REZERVNI DIJELOVI I USLUGE SERVISA IZOLACIONIH APARATA DREGER kao najpovoljnija ponuda izabrana je ponuda ponuđača:

  teve Varnost Elektornika d.o.o. Visoko, ponuda broj: 0327-AB/ 17 od 19.05.2017. godine, sa iznosnom ponude od 44.679,60 KM bez uračun atog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-6111-17 Odluka o izboru - Metanski milisekundni električni detonatori MMHED Cu - POBJEDA RUDET d.d. Gorazde.pdf

  Uploaded:
  11.05.17
  File Size:
  110 KB

  U Otvorenom postupku nabavke objavljenom dana 21.04.2017 godine na Portalu javnih nabavki broj: 165-1-1-330-3-39/17 od 21.04.2017 godine za nabavku roba: "Metanski milisekundni električni detonatori MMHED Cu" - LOT 2:

  "POBJEDA RUDET" d.d. Goražde, Višegradska bb, 73 000 Goražde, ponuda broj: 19/17 od 26.04.2017 sa iznosom ponude od 423.720,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 495.752,40 KM.

 • pdf.png

  01-OPK-5826-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca za radna odjela- WILLONA d.o.o. Sarajevo

  Uploaded:
  05.05.17
  File Size:
  112 KB

  U Konkurentskom postupku nabavke objavljenom dana 06.04.2017 godine na Portalu javnih nabavki broj: 165-7-1-294-3-33/17 od 06.04.2017 za nabavku roba Radna odjela prema specifikaciji:

  "WILLONA" d.o.o. Sarajevo, Zagrebačka bb, 71 000 Sarajevo ponuda broj: 18/04-17 /01 od 18.04.2017 sa iznosom ponude od 35.980,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-5554-17 Odluka o izboru ponudjaca za nabavku rezervnih dijelova za senzore TEVEL - teve Varnost Visoko.pdf

  Uploaded:
  27.04.17
  File Size:
  115 KB

  U Otvorenom postupku nabavke objavljenom dana 06.04.2017 godine na Portalu javnih nabavki broj: 165-1-1-295-3-34/17 od 06.04.2017 i u Službenom glasniku BiH broj 27 /17 od 14.04.2017 godine za nabavku roba: Rezervni dijelovi za senzore „TEVEL"

  • "TEVE VARNOST ELEKTRONIKA" d.o.o. Visoko, Čajengradska 6A, 71 300 Visoko ponuda broj: 0262AŽ/2017 od 14.04.2017 sa iznosom ponude od 72.800,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 85.176,00 KM sa uračunatim PDV-om.

 • pdf.png

  01-OPK-5303-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca za nabavku nove vage i rekonstrukciju i tipizaciju kamionske i zeljeznicke vage-VAGA MONT Beograd.pdf

  Uploaded:
  21.04.17
  File Size:
  159 KB

  U Konkurentskom pozivu za dostavu ponuda objavljenom dana 04.04.2017 godine na Portalu javnih nabavki broj: 165-7-1-288-3-31/17, za nabavku roba i usluga:
  1. Isporuka i ugradnja nove kamionske vage

  2.Usluga rekonstrukcije, tipizacije i baždarenja postojeće kamionske vage

  3.Tipizacija i baždarenje postojeće željezničke-šinske vage,
  kao najpovoljnija ponuda izabrana je ponuda ponuđača:

  • VAGA MONT " d.o.o. Beograd, Paštrovićeva br.16, 11030 Beograd, ponuda broj 289/2017 od 10.04.2017. godine, sa iznosom ponude od 45.200,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-5312-17 -Odluka o dodjeli Ugovora - JAMSKO DRVO- Nahonal-Gas d.o.o.pdf

  Uploaded:
  21.04.17
  File Size:
  1 MB

  Poništava se Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Kran d.o.o. Olovo broj 01-0PK-3356/17 od 09.03.2017. godine u Konkurentskom postupku javne nabavke broj 01-0PK-2711/17 od 22.02.2017. godine za koje je objavljene Obavještenje o nabavci na Portalu javnih nabavki broj 165-7-1·158-3-16/17. 

  • Prihvata se preporuka Komisije iz Zapisnika broj 01-0PK- 5311/17 od 21.04.2017. god. i dodjeljuje se Ugovor drugorangiranom ponuđaču Nahonal·Gas d.o.o. Breza, ponuda broj: 15-111/17 od 02.03.2017. godine, sa iznosnom ponude od 42.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-5131-17-Odluka o izboru - ELEKTRICNI OSIGURACI - Tep light d.o.o.pdf

  Uploaded:
  17.04.17
  File Size:
  276 KB

  U Konkurentskom postupku javne nabavke objavljenom dana 27.03.2017 godine na Portalu javnih nabavki broj: 165-7-1-262-3-27/17, za nabavku roba: "Električni osigurači prema specifikaciji" kao najpovoljnija ponuda izabrana je ponuda ponuđača: 

  • Tep - light d.o.o. Tuzla, ponuda broj: 07-04/17 od 07.04.2017. godine, sa iznosnom ponude od 17.420,34 KM bez uračunatog PDV-a

 • pdf.png

  01-OPK-5128-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca za Lokatore podzemnih kablova-MICOM BH.pdf

  Uploaded:
  17.04.17
  File Size:
  112 KB

  U Konkurentskom pozivu za dostavu ponuda objavljenom dana 05.04.2017 godine na Portalu javnih nabavki broj: 165-7-1-293-3-32/17, od 05.04.2017 za nabavku roba: ,,Lokatori podzemnih kablova"" kao najpovoljnija ponuda izabrana je ponuda ponuđača:

  • "MICOM BH" d.o.o. Sarajevo, ponuda broj: 17-PON-000301 od 13.04.2017. godine, sa iznosom ponude od 12.797,00 KM bez uračunatog PDV-a odnosno 14.972,49 KM sa uračunatim PDV-om.

 • pdf.png

  01-OPK-5125-17 Odluka o izboru ponudjaca za kozne zastitne rukavice-BEJTKOV Visoko.pdf

  Uploaded:
  17.04.17
  File Size:
  104 KB

  U Konkurentskom postupku javne nabavke objavljenom dana 24.03.2017 godine na Portalu javnih nabavki broj: 165-7-1-252/17, za nabavku roba: ,,KOŽNE ZAŠTITNE RUKAVICE PREMA SPECIFIKACIJI (6500 kom) za potrebe ZD RMU BREZA d.o.o. Breza" kao najpovoljnija ponuda izabrana je ponuda ponuđača:
  BEJTKOV d.o.o. Visoko, ponuda broj: 07-04/17, sa iznosnom ponude od 22.750,00 KM bez uračunatog PDV-a (JC=3,50 KM/kom).

<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » > Kraj >>
Stranica 3 od 9
Rezultati 21 - 30 od 89

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo  Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. -  Breza, Ul. Branilaca grada bb, 71370 Breza, BiH

ID broj: 4218303300007, PDV broj: 218303300007, T: +387 32 784 300, E: info(@)rmubreza.ba

Pronađite nas na Youtube