gototopgototop

webmail

Tuesday, August 14, 2018

Odluke o izboru

folder.png

<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Files:

 • pdf.png

  01-OPK-9131-18 Odluka o izboru - Adler kopče - Euroguma doo Sarajevo

  Uploaded:
  20.07.18
  File Size:
  74 KB

  Za nabavku roba: Adler kopča za spajanje gumenih traka sa objavom obavještenja objavljenom na "Portalu javnih nabavki" br. 165-7-1-248-3-61/18 od 03.07.2018.godine izabran je ponudač: Euroguma d.o.o. Sarajevo, ponuda sa iznosom od 15.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-5261-18 ODLUKA o izboru - Hidraulična crijeva i priključci - R Produkt doo Visoko

  Uploaded:
  11.04.18
  File Size:
  77 KB

  Za nabavku roba: Hidraulična crijeva i priključci otvorenim postupkom sa objavom obavještenja, objavljenom na Portalu javnih nabavki br. 165-1-1-86-3-18/18 od 06.03.2018.godine izabran je ponudač: R Produkt d.o.o. Visoko; ponuda br. 18-011/MK sa iznosom od 56.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-4804-18 ODLUKA o izboru - Lanac za dvolančani grabuljar 14x50mm

  Uploaded:
  02.04.18
  File Size:
  77 KB

  Za nabavku roba: Lanac za dvolančani grabuljar 14x50 mm sa objavom obavještenja br. 165-7-1-87-3-19/18 od 07.03.2018.godine izabran je ponuđač:

  BNT Holding d.d. Novi Travnik; konačna ponuda (e-aukcija) sa iznosom od 20.870,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-4445-18 ODLUKA o izboru - VIJČANA ROBA PREMA SPECIFIKACIJI - Real Kem doo

  Uploaded:
  27.03.18
  File Size:
  82 KB

  Za nabavku roba: Vijčana roba prema specifikaciji otvorenog postupka za dostavu ponuda br. 01-OPK-3231/18 od 28.02.2018.godine sa dodatnom objavom obavještenja, objavljenom na Portalu javnih nabavki br. 165-1-1-84-3-16/18 od 28.02.2018.godine izabran je ponuđač:

  Real Kem d.o.o. Konjic sa konačnom ponudom broj: 44-03/18 od 21.03.2018 godine, sa iznosom ponude od 85.735,93 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-4315-18 ODLUKA o izboru - AGNAŽMAN POKRETNE DROBILICE I GRAĐEVINSKE MAŠINE - Breza Dom doo.pdf

  Uploaded:
  23.03.18
  File Size:
  97 KB

  U Otvorenom postupku nabavke objavljenom dana 02.03.2018. godine na Portalu javnih nabavki broj: 165-1-2-85-3-17 /18 i u Službenom glasniku BiH broj: 16 od 09.03.2018 godine, za nabavku: "Angažman pokretne drobilice i građevinske mašine (rovokopač) za doziranje sa rukovaocima" kao najpovoljnija ponuda izabrana je ponuda ponuđača:
  "BREZA DOM" d.o.o. Sarajevo, Moševačka bb, Ilijaš ponuda broj 04-3/18 od 19.03.2018. godine, sa iznosom ponude od 380.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-4198-18 ODLUKA o izboru - ČELIČNI LIMOVI - Treasure doo Zenica

  Uploaded:
  22.03.18
  File Size:
  125 KB

  U Konkurentskom pozivu za dostavu ponuda objavljenom dana 24.11.2017 godine na Portalu javnih nabavki broj: 165-7-1-915-3-119/17, za nabavku roba: "ČELIČNI LIMOVI prema specifikaciji" kao najpovoljnija ponuda izabrana je ponuda ponuđača:
  Treasure d.o.o. Zenica, ponuda broj: KZ-412/17 od 04.12.2017. godine, sa iznosnom ponude od 30.977,10 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-3880-18 Odluka o izboru - Elektro oprema za tansportere s gumenom trakom - teve Varnost Elektronika doo.pdf

  Uploaded:
  16.03.18
  File Size:
  81 KB

  U Otvorenom postupku javne nabavke objavljenom dana 06.02.2018 godine na Portalu javnih nabavki broj: 165-1-1-79-3-8/18, za nabavku roba: ELEKTRO OPREMA ZA TRANSPORTERE S GUMENOM TRAKOM kao najpovoljnija ponuda izabrana je ponuda ponuđača:
  teve Varnost Elektornika d.o.o. Visoko, ponuda broj: 0100AB/2018 od 16.02.2018. godine sa iznosnom ponude od 112.550,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-3126-18 - ODLUKA o izboru - LANČANE DIZALICE SA RUČKOM - R-PRODUKT doo

  Uploaded:
  02.03.18
  File Size:
  72 KB

  Za nabavku roba: Lančane dizalice sa ručkom i lancem sa objavom obavještenja, objavljenom na "Portalu javnih nabavki" br. 165-7-1-81-3-11/18 od 14.02.2018.godine izabran je ponuđač: R Produkt d.o.o. Visoko; ponuda br. 18-004/MK sa iznosom od 9.340,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-3046-18 - ODLUKA o izboru - ČELIČNA PLETENA MREZA - FITUS doo

  Uploaded:
  28.02.18
  File Size:
  76 KB

  Za nabavku roba: ČELIČNA PLETENA MREŽA,  objavljenom dana 09.01.2017 godine na Portalu javnih nabavki broj: 165-7-1-38-3-6/18 OD 29.01.2018. godine izabran je ponuđač: Fitus d.o.o. Sarajevo; konačna ponuda (e-aukcije) sa iznosom od 19.800,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-1593-18 - Odluka o izboru - Ventilacione cijevi - R-Produkt d.o.o. Visoko.pdf

  Uploaded:
  16.02.18
  File Size:
  714 KB

  U Konkurentskom postupku javne nabavke objavljenom dana 09.01.2017 godine na Portalu javnih nabavki broj: 165-7-1-1-3-1/18, za nabavku roba: ,.VENTILACIONE CIJEVI" kao
  najpovoljnija ponuda izabrana je ponuda ponuđača: ✓ R-PRODUKT d.o.o. Visoko, ponuda broj: 18-001/MK od 16.01.2018. godine, sa iznosnom ponude od 18.750,00 KM bez uračunatog PDV-a.

<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>
Stranica 1 od 10
Rezultati 1 - 10 od 98

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo  Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. -  Breza, Ul. Branilaca grada bb, 71370 Breza, BiH

ID broj: 4218303300007, PDV broj: 218303300007, T: +387 32 784 300, E: info(@)rmubreza.ba

Pronađite nas na Youtube