gototopgototop

webmail

Sunday, July 22, 2018

Odluke o izboru

folder.png

<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Files:

 • pdf.png

  01-OPK-10632-17 Odluka o izboru - Hidrodinamicka spojka H-55 - teve Varnost Elektronika.pdf

  Uploaded:
  06.09.17
  File Size:
  68 KB

  Za nabavku roba: Hidrodinamička spojka H-55, objavljenom na "Portalu javnih nabavki" br. 165-7-1-622-3-78/17 od 18.08.2017.godine izabran je ponuđač: teve Varnost Elektronika d.o.o. Visoko; ponuda broj: 770/17 od 24.08.2017 godine, sa iznosom ponude od 6.900,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-10628-17 Odluka o izboru - Vijcana roba prema specifikaciji - Real-Kem doo.pdf

  Uploaded:
  06.09.17
  File Size:
  72 KB

  Za nabavku roba: Vijčana roba prema specifikaciji, konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda br. 01-OPK-9864/17 od 14.08.2017.godine, objavljenom na "Portalu javnih nabavki" br. 165-7-1-619-3-75/17 od 14.08.2017.godine izabran je ponuđač : Real-Kem d.o.o. Konjic, ponuda broj: 88/17 od 22.08.2017 godine, sa iznosom ponude od 35.119,05 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-9993-17 Odluka o izboru - Putnicko motorno vozilo - Porsche BH doo

  Uploaded:
  17.08.17
  File Size:
  95 KB

  Konkurentski postupak javne nabavke roba "Putnička motorno vozilo", broj: 165-7-1-608-3-72/17 od 4. augusta 2017. godine.

  Prihvata se preporuka Komisije za provedbu postupka javne nabavke roba iz Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, broj: 01-0PK- 9992/17 od 5.8 2017. godine, i ugovor za nabavku putničkog motornog vozila dodjeljuje se ponuđaču „Porsche BH d.o.o. Sarajevo" sa ponuđenom cijenom od 27.500,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-9961-17 Odluka o izboru - Anker masa-kleber patrone - Keming doo Banovici

  Uploaded:
  17.08.17
  File Size:
  73 KB

  Za nabavku roba: Anker masa - Kleber patrone konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda br. 01-0PK-9245/17 od 31.07.2017.godine, objavljenom na "Portalu javnih nabavki" br. 165-7-1-603-3-70/17 izabran je ponuđač: Keming d.o.o. Banovići, ponuda broj: 0801/17-AD od 07.08.2017 godine, sa iznosom ponude od 14.062,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-9712-17 Odluka o izboru - Konusno-tanjirasti par za reduktore - Koneksija doo Banovici

  Uploaded:
  10.08.17
  File Size:
  73 KB

  Konusno-tanjirasti par za reduktore „ Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda br. 01-0PK-8963/17 od 24.07.2017.godine sa dodatnom objavom obavještenja, objavljenom na "Portalu javnih nabavki" br. 165-7-1-558-3-69/17 od 30.06.2017.godine izabran je ponuđač: Koneksija d.o.o. Banovići ponuda broj: 50-08-17 od 01.08.2017 godine, sa iznosom ponude od 15.300,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-8817-17 Odluka o izboru - Transportni lanac 18x64 mm - Bratstvo-Holding dd Novi Travnik

  Uploaded:
  21.07.17
  File Size:
  78 KB

  Za nabavku roba: Transportni lanac 18x64 mm, grabulje i spojnice .Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda br. 01-0PK-8237/17 od 06.07.2017.godine sa dodatnom objavom obavještenja, objavljenom na Portalu javnih nabavki br. 165-7-1-517-3-61/17 od 07.07.2017.godine izabran je ponuđač:

  Bratstvo Holding d.d. Novi Travnik ponuda broj: 17-07/17-ČB od 17.07.2017 godine, sa iznosom ponude od 15.325,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-8621-17 Odluka o izboru - Zupcanici za reduktore prema uzorcima - Bratstvo-Holding dd N.Travnik

  Uploaded:
  14.07.17
  File Size:
  73 KB

  Za nabavku roba: Zupčanici za reduktore prema uzorcima konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda br. 01-0PK-7897/17 od 29.06.2017.godine sa dodatnom objavom obavještenja, objavljenom na "Portalu javnih nabavki" br. 165-7-1-472-3-57/17 od 30.06.2017.godine izabran je ponuđač:

  Bratstvo-Holding d.d. Novi Travnik ponuda broj: 11-07/17-ČB od 11.07.2017 godine, sa iznosom ponude od 12.200,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-8452-17 Odluka o izboru - Atest uzadi i ostale opreme - Rudarski institut Tuzla

  Uploaded:
  12.07.17
  File Size:
  95 KB

  U Konkurentskom pozivu za dostavu ponuda objavljenom dana 29.06.2017 godine na Portalu javnih nabavki broj: 165-7-2-4 70-3-54 /17, za nabavku usluga: "Ispitivanje i atestiranje uzoraka čelične užadi i ostale rudarske opreme prema specifikaciji" kao najpovoljnija ponuda izabrana je ponuda ponuđača:

  "Rudarski institut" d.d. Tuzla, Rudarska 72, 75000 Tuzla, ponuda broj: 30-03-02-218/17 od 03.07.2017 sa iznosom ponude od 36.148,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-8499-17 Odluka o izboru - Rezervni dijelovi za jamsku visecu lokomotiva Ferrit - EN Union Tuzla

  Uploaded:
  12.07.17
  File Size:
  88 KB

  U Konkurentskom pozivu za dostavu ponuda objavljenom dana 30.06.2017 godine na Portalu javnih nabavki broj: 165-7-1-473-3-59/17, za nabavku roba : "Rezervni dijelovi za jamsku viseću lokomotivu Ferrit DLZ110F-II" kao najpovoljnija ponuda izabrana je ponuda ponuđača:

  "EN UNION" d.o.o. Tuzla, Mikelje Tešića 12, 75207 Simin Han - Tuzla, ponuda broj: 208-PA/17 od 07.07.2017 sa iznosom ponude od 8.910,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-7499-17 Odluka o izboru - Celicno uze 24 - RIFAMM d.o.o. Tuzla.pdf

  Uploaded:
  16.06.17
  File Size:
  93 KB

  U Konkurentskom pozivu za dostavu ponuda objavljenom dana 26.05.2017 godine na Portalu javnih nabavki broj: 165-7-1-417-3-50/17 za nabavku roba: "Čelično uže fi 24 mm" kao najpovoljnija ponuda izabrana je ponuda ponuđača:

  "RIFAMM" d.o.o. Tuzla, ponuda broj: 23/MH/17 od 02.06.2017. godine, sa iznosom ponude od 19.920,00 KM bez uračunatog PDV-a odnosno 23.306,40 KM sa uračunatim PDV-om.

<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>
Stranica 3 od 10
Rezultati 21 - 30 od 98

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo  Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. -  Breza, Ul. Branilaca grada bb, 71370 Breza, BiH

ID broj: 4218303300007, PDV broj: 218303300007, T: +387 32 784 300, E: info(@)rmubreza.ba

Pronađite nas na Youtube