gototopgototop

webmail

Sunday, September 24, 2017

Odluke o izboru

folder.png

<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 » > Kraj >>

Files:

 • pdf.png

  01-OPK-4437-17 Odluka o izboru ponudjaca za ljekarske preglede zaposlenika - JU DOM ZDRAVLJA Breza.PDF

  Uploaded:
  10.04.17
  File Size:
  345 KB

  U postupku za nabavku usluga iz Aneksa li dio B. objavljenom na web stranici Ugovornog organa(www.rmubreza.ba) Ugovornog organa dana 15.03.2017 godine, za nabavku usluga „Periodični ljekarski pregledi zaposlenika", kao najpovoljnija ponuda izabrana je ponuda ponuđača:
  JU DOM ZDRAVLJA BREZA ,UI. Šehidska br.12, 71 370 Breza, sa ponudom broj JN-174/2017 godine od 30.03.2017 godine, sa ukupnim iznosom ponude od 46.270,50 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-4492 - 17 Odluka o izboru - POGONSKA ELASTICNA LAMELA I OPRUZNE POLUGE - Enek BiE d.o.o.pdf

  Uploaded:
  07.04.17
  File Size:
  329 KB

  U Konkurentskom postupku javne nabavke objavljenom dana 14.03.2017 godine na Portalu javnih nabavki broj: 165-7-1-212-3-23/17, za nabavku roba: "Pogonska elastična lamela i opružne poluge prema specifikaciji" kao najpovoljnija ponuda izabrana je ponuda ponuđača:
  Enek B&E d.o.o. Sarajevo, ponuda broj: 22/02/M0/17 od 22.03.2017. godine, sa iznosnom ponude od 10.880,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-3682_17 ODLUKA o izboru - Elementi filtera za SL300

  Uploaded:
  16.03.17
  File Size:
  42 KB

  U pregovaračkom postupku nabavke broj 01-OPK-2277/17 i 01-OPK-2969/17 za nabavku "ELEMENATA FILTERA ZA OTKOPNU MAŠINU EICKHOFF SL300 prema specifikaciji, proizvođača Eickhoff Bergbautechnik Gmbh Bochum, Njemačka" izabrana je ponuda ponuđača:  SIMING doo, Obrežje 7D, 8261 Jesenice na Dolenjskem, Slovenija, ponuda broj 0703-2017-1-DS-P od 07.03.2017.godine, sa ukupnim iznosnom ponude od 11.673.92 EUR.

 • pdf.png

  01-OPK-3680-17 -Odluka o izboru - SANACIJA KROVA NA OBJEKTIMA POGONA PRERADA UGLJA - Vrbovik d.o.o.pdf

  Uploaded:
  16.03.17
  File Size:
  303 KB

  U pregovaračkom postupku nabavke broj 01-0PK-3285/17 i 01-OPK-3-169/17 za nabavku SANACIJA KROVA NA OBJEKTIMA POGONA „PRERADA UGLJA" kao najpovoljnija ponuda izabrana je ponuda ponudača:

  VRBOVIK d.o.o. Breza, ponuda broj 12/2017 od 14.03.2017. godine, sa ukupnim iznosom ponude od 34.962,97 KM.

 • pdf.png

  01-OPK-3535-17 Odluka o izboru za nabavku lancara sa rukom i lancara sa lancem

  Uploaded:
  15.03.17
  File Size:
  370 KB

  U Konkurentskom pozivu za dostavu ponuda objavljenom dana 24.02.2017 godine na Portalu javnih nabvki broj: 165-7- l -1 72-3- l 8/1 7, od 24.02.201 5 z,1 nabavka roba: Lančare sa ručkom i lančare sa lancem kao najpovoljnija ponuda izabrana je ponuda ponudača: "R-PRODUKT" d.o.o. Visoko, ponuda broj: 01-006/MK od 06.03.2017 sa iznosom ponude od 11.510,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-2996_17 ODLUKA o izboru - Kancelarijski materijal

  Uploaded:
  15.03.17
  File Size:
  39 KB

  U Konkurentskom postupku javne nabavke objavljenom dana 15.02 .2017 godine na Portalu javnih nabavki broj: 165-7-1-126-3-11/17, za nabavku roba : ,,KANCELARIJSKI MATERIJAL ZA POTREBE ZD RMU BREZA D.O.O. BREZA" kao najpovoljnija ponuda izabrana je ponuda ponuđača: ,,DEFTER" d.o.o. Sarajevo, ponuda broj: 103/17 od 23.02.2017. godine, sa iznosom ponude od 5.140,20 KM bez uracunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-15561-16 ODLUKA izboru - Izrada i rekonstrukcija izlaznih prostorija prema VO S-2 i VN Popovici - BBM doo Sarajevo - Rudar doo Tuzla - BBM doo Vares

  Uploaded:
  14.12.16
  File Size:
  425 KB

  Prihvata se preporuka Komisije za provođenje postupka javne nabavke radova iz Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, broj: 01-OPK-15560/16 od 8.12.2016. godine, i ugovor za izradu i rekonstrukciju izlaznih prostorija prema VO S-2 i VN Popovići dodjeljuje se ponuđaču „ Zajedničko poduzetnišvo: BBM d.o.o. Sarajevo, Rudar d.o.o. Tuzla, BBM Vareš d.o.o. Vareš" sa ponudom, broj: 3368/16 od 1. decembra 2016. godine, i ponuđenom cijenom od 2.999.610,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-13303-16 ODLUKA O IZBORU - Rudar doo Tuzla

  Uploaded:
  17.10.16
  File Size:
  210 KB

  Prihvata se preporuka Komisije za provedbu postupka javne nabavke radova (u daljem tekstu: Komisija) iz Zapisnika sa otvaranja konačnih ponuda, broj: 01-OPK-13302/16 od 14.10.2016. godine, i ugovor za nabavku radova na rekonstrukciji dijela prostorije izlazne zračne struje prema VN Popovići u jami „Kamenice" dodjeljuje se ponuđaču Rudar d.o.o. Tuzla sa ponudom, broj: 1185/16 od 14. oktobra 2016. godine, i sa ponuđenom cijenom od 75.562,50 KM bez uračunatog PDV-a.

 • pdf.png

  01-OPK-13159-16 ODLUKA o izboru - Eurodizel sa putarinom BAS EN 590 - BTG Tomislavgrad

  Uploaded:
  13.10.16
  File Size:
  139 KB

  Za nabavku roba: Eurodizel sa putarinom BAS EN 590 Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda br. 01-OPK-12463/16 od 23.09.2016.godine sa objavom o na Portalu javnih nabavki" br. 165-7-1-56-3-51/16 od 23.09.2016.godine izabran je ponuđač : BTG d.o.o. Tomislavgrad, ponuda broj: 70/16 od 04.10.2016 godine, sa iznosom 38.675,00 KM bez PDV.

 • pdf.png

  01-OPK-12572-16 ODLUKA o izboru - Izrada zupcanika za reduktore prema uzorcima - Koneksija doo Banovici

  Uploaded:
  29.09.16
  File Size:
  457 KB

  Za nabavku roba: Izrada zupčanika za reduktore po uzorcima Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda br. 01-0PK-11892/16 od 08.09.2016.godine objavljenom na "Portalu javnih nabavki" broj 165-7-1-50-3-49/16 od 08.09.2016.godine izabran je ponuđač: Koneksija d.o.o. Banovići sa iznosom ponude od 21.200,00 KM.

<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 » > Kraj >>
Stranica 3 od 8
Rezultati 21 - 30 od 79

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo  Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. -  Breza, Ul. Branilaca grada bb, 71370 Breza, BiH

ID broj: 4218303300007, PDV broj: 218303300007, T: +387 32 784 300, E: info(@)rmubreza.ba

Pronađite nas na Youtube