gototopgototop

webmail

Saturday, October 20, 2018

Odluke o poništenju

File: 01-OPK-15122-15 ODLUKA o ponistenju postupka nabavke - Dijelovi za busacu garnituru.pdf

pdf.png
Uploaded:
25.12.15
File Size:
227 KB
Version
1.0

Poništava se konkurentski postupak 01-OPK-13930/15 od 01.12.2015. godine, koji se odnosi na provedbu postupka javne nabavke "Dijelovi za bušaču garnituru, broj nabavke na Portalu nabavki: 165-7-1-80-3-66/15 od 01.12.2015. godine.

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo  Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. -  Breza, Ul. Branilaca grada bb, 71370 Breza, BiH

ID broj: 4218303300007, PDV broj: 218303300007, T: +387 32 784 300, E: info(@)rmubreza.ba

Pronađite nas na Youtube