gototopgototop

webmail

Saturday, October 20, 2018

Odluke o poništenju

File: 01-OPK-9433-15 ODLUKA o ponistenju - Eurodizel sa putarinom.pdf

pdf.png
Uploaded:
13.08.15
File Size:
53 KB
Version
1.0

Poništava se Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-0PK-8949/15 od 31.07.2015. godine, koja se odnosi na provedbu postupka javne nabavke "Eurodizel sa putarinom BAS EN 590 u količini od 25.000
litara, broj broj 01-0PK-8369/15, evidencijski broj nabavke na Portalu javnih nabavki: 165-7-1-50-3-36/15 od 16.07.2015. godine.

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo  Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. -  Breza, Ul. Branilaca grada bb, 71370 Breza, BiH

ID broj: 4218303300007, PDV broj: 218303300007, T: +387 32 784 300, E: info(@)rmubreza.ba

Pronađite nas na Youtube