gototopgototop

webmail

Saturday, October 20, 2018

Odluke o poništenju

File: 01-OPK-7904-15 ODLUKA O PONISTENJU - DRP Lot 2

pdf.png
Uploaded:
07.07.15
File Size:
39 KB
Version
1.0

Poništava se Lot 1. Konkurentskog postupaka javne nabavke usluge izrade tehničke dokumentacije broj: 165-7-2-43-3-31/15 od 16.06.2015. godine.

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo  Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. -  Breza, Ul. Branilaca grada bb, 71370 Breza, BiH

ID broj: 4218303300007, PDV broj: 218303300007, T: +387 32 784 300, E: info(@)rmubreza.ba

Pronađite nas na Youtube