gototopgototop

webmail

Sunday, July 22, 2018

Odluke o poništenju

File: 01-OPK-7897-15 ODLUKA O PONISTENJU-OKITEN CIJEVI I SPOJNICE.pdf

pdf.png
Uploaded:
07.07.15
File Size:
104 KB
Version
1.0

Poništava se otvoreni postupak javne nabavke "Okiten cijevi i spojnice" koji je objavljen na Portalu javnih nabavki broj: 165-1-l-41-3-29/15.

Ponuđena cijena premašuje planirani budžet ugovornog organa.

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo  Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. -  Breza, Ul. Branilaca grada bb, 71370 Breza, BiH

ID broj: 4218303300007, PDV broj: 218303300007, T: +387 32 784 300, E: info(@)rmubreza.ba

Pronađite nas na Youtube