gototopgototop

webmail

Monday, September 24, 2018

Odluke o poništenju

File: 01-OPK-3523-15 ODLUKA o ponistenju postupka - GOTOV MALTER I KREC U PRAHU.pdf

pdf.png
Uploaded:
25.03.15
File Size:
43 KB

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo  Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. -  Breza, Ul. Branilaca grada bb, 71370 Breza, BiH

ID broj: 4218303300007, PDV broj: 218303300007, T: +387 32 784 300, E: info(@)rmubreza.ba

Pronađite nas na Youtube