gototopgototop

webmail

Tuesday, August 22, 2017
NABAVKE
NABAVKA: IZRADA VENTILACIONOG HODNIKA U OTKOPNOM POLJU K-12 U JAMI KAMENICE

jamaPOZIV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

 

IZRADA VENTILACIONOG HODNIKA U OTKOPNOM POLJU K-12 U JAMI „KAMENICE"

 

Broj 01-820/16 od 28.07.2016. god.

 

 

Poštovani,
Ovim pozivom za dostavljanjem zahtjeva na učešće pozivate se da dostavite zahtjev za učešće i početnu ponudu u pregovaračkom postupku javne nabavke bez objave obavještenja na Portalu javnih nabavki za nabavku radova na izradi ventilacionog hodnika u otkopnom polju K-12 u jami „Kamenice" ZD RMU „Breza" d.o.o. Breza.

Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH broj: 39/14) - u daljem tekstu: Zakon, podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom i ovom tenderskom dokumentacijom.

 

Rok za dostavu ponude: 29.07.2016. godine do 14h na adresu: ZD RMU "Breza" d.o.o. - Breza, Branilaca grada bb, 71370 Breza, BiH - Protokol Rudnika.

 Poziv za učešće preuzmite na ovoj adresi.

 
NABAVKA: Periodični ljekarski pregledi zaposlenika

Ljekarski pregledPOZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

 

NABAVKU USLUGA IZ ANEKSA II DIO B ZJN

 

Broj 01-OPK-8738/15 od 04.07.2016. god.

 

 

Ovim pozivom za dostavljanje ponuda pozivate se da dostavite svoju ponudu za nabavku usluga iz Anksa II dio B ZJN.

Predmet nabavke: Periodični ljekarskih pregled zaposlenika na osnovu potreba Ugovornog organa predviđenih u budžetu/finansijskom planu za 2016 godinu.

Količina predmeta nabavke: Iskazana u ovoj dokumentaciji i naznačena u Obrascu za cijenu ponude i Tehničkoj i količinskoj specifikaciji koja je sastavni dio ove tenderske dokumentacije.

 

Rok za dostavu ponude: 11.07.2016. godine do 11h na adresu: ZD RMU "Breza" d.o.o. - Breza, Branilaca grada bb, 71370 Breza, BiH - Protokol rudnika.

 

Tendersku dokumentaciju zainteresovani ponuđači mogu preuzeti besplatno na ovoj adresi.

 
Ugovori sklopljeni u postupcima javnih nabavki

U ovom dijelu možete pregledati sklopljene Ugovore Rudnika mrkog uglja "Breza", na osnovu Člana 75. st. 2, Zakona o javnim nabavkama objavljenog u Službenom glasniku broj 39 od 19. maja/svibnja 2014. godine.

 

 

 

 

 
NABAVKA: Čelici i magnetit

Celici i magnetitPOZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

 

Broj nabavke: 24-1-1-1-143/14

 

Službeni glasnik BiH broj 62 od 11.08.2014. god.

 

 

Ovim pozivom za dostavljanje ponuda objavljenom u „Službenom glasniku BiH” broj 62, pozivate se da dostavite svoju ponudu u otvorenom postupku za nabavku roba.

Predmet nabavke: Čelici i magnetit prema sljedećim lotovima:

1. Lot A1 - Čelični limovi

2. Lot A2 - Čelični profili i čelik u šipkama

3. Lot A3 - Magnetit

 

Dostavljanje ponuda do 15.09.2014. godine do 10h na adresu:

ZD RMU "Breza" d.o.o. - Breza, Branilaca grada bb, 71370 Breza, BiH - Protokol rudnika.

Javno otvaranje ponuda izvršiti će se 15.09.2014. godine u 11:00h u Velikoj sali za sastanke u prisustvu članova komisije i ovlaštenih predstavnika ponuđača.

 

Tendersku dokumentaciju zainteresovani ponuđači mogu preuzeti besplatno prije otkupa na ovoj adresi.

 
NABAVKA: Usluge istražnog bušenja u istražnom prostoru ZD RMU Breza - ponovljeni postupak

istrazno-busenjePOZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

 

Broj nabavke: 24-1-2-1-144/14

 

Službeni glasnik BiH broj 55 od 28.07.2014. god.

 

 

Ovim pozivom za dostavljanje ponuda objavljenom u „Službenom glasniku BiH” broj 30/14, pozivate se da dostavite svoju ponudu u otvorenom postupku za nabavku usluga.

Predmet nabavke: Usluge istražnog bušenje u istražnom prostoru ZD RMU „Breza" d.o.o. Breza - Eksplotaciono polje Kamenice, Tektonski blokovi K-13, K-12 i K-11 za potrebe Rudnika Breza, ponovljeni postupak.

 

Dostavljanje ponuda do 25.08.2014. godine do 11h na adresu:

ZD RMU "Breza" d.o.o. - Breza, Branilaca grada bb, 71370 Breza, BiH - Protokol rudnika.

Javno otvaranje ponuda izvršiti će se 25.08.2014. godine u 11:30h u Velikoj sali za sastanke u prisustvu članova komisije i ovlaštenih predstavnika ponuđača.

 

Tenderska dokumentacija je besplatna i zainteresovani ponuđači tendersku dokumentaciju mogu preuzeti besplatno na ovoj adresi.

 
<< Početak < « 1 2 » > Kraj >>

Stranica 1 od 2

Napomena

Nabavke u Rudniku BREZA podliježu Zakonu o javnim nabavkama BiH. Više informacija o primjeni Zakona o javnim nabavkma možete pronaći na web stranici Agencije za javne nabavke BiH.

BiH

 --------------------------------------------------

Dokumenati u kategoriji Nabavke na našoj web stranici dati su u .pdf formatu. Za njihov pregled potreban Vam je Adobe Acrobat Reader. Besplatnu kopiju ovog programa možete preuzeti ovdje.

  • Rudnik mrkog uglja BREZA
  • Rudnik mrkog uglja BREZA
  • Rudnik mrkog uglja BREZA
  • Rudnik mrkog uglja BREZA
  • Rudnik mrkog uglja BREZA
  • Rudnik mrkog uglja BREZA
  • Rudnik mrkog uglja BREZA

Kontakt

Komercijalna služba - NABAVKE

tel/fax: +387 (0)32 781 559

tel/fax: +387 (0)32 784 754

e-mail:

javnenabavke(-et-)rmubreza.ba

Najnovije objave

article thumbnailNABAVKA: IZRADA VENTILACIONOG HODNIKA U OTKOPNOM POLJU K-12 U JAMI KAMENICE
28/07/2016

POZIV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠT [ ... ]


article thumbnailNABAVKA: Periodični ljekarski pregledi zaposlenika
04/07/2016

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA   NABAVKU USLUGA IZ ANEKSA II [ ... ]


article thumbnailNABAVKA: Čelici i magnetit
11/08/2014

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA   Broj nabavke: 24-1-1-1-143/ [ ... ]


Više ...

Obavještenja o nabavci

 U ovom dijelu možete pregledati sve aktuelne tendere i javne pozive koje je raspisao Rudnik mrkog uglja "Breza".

Obavjestenja o nabavci

Najnoviji dokumenti

Odluke o izboru i poništenju

Na osnovu Člana 70. (Odluka o izboru i odluka o poništenju) Zakona o javnim nabavkama objavljenog u Službenom glasniku broj 39 od 19. maja/svibnja 2014. godine.

(6) Odluke iz st. (3) i (4) ovog člana ugovorni organ objavljuje na svojoj internetskoj strani, ako je ima, i to istovremeno s upućivanjem odluka ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke.

Odluka o izboru

 ----------------------------------------

Odluka o ponistenju

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo  Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. -  Breza, Ul. Branilaca grada bb, 71370 Breza, BiH

ID broj: 4218303300007, PDV broj: 218303300007, T: +387 32 784 300, E: info(@)rmubreza.ba

Pronađite nas na Youtube

by allianc.eu