gototopgototop

webmail

Tuesday, August 22, 2017
Greška
  • Unable to fine download item 146in rokdownload link
NABAVKA: Jamsko drvo prema specifikaciji - 4700m3

jamskodrvoPOZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

 

Broj nabavke: 24-1-1-1-109/13

 

Službeni glasnik BiH broj 57/13 od 22.07.2013. god.

 

 

Ovim pozivom za dostavljanje ponuda objavljenom u „Službenom glasniku BiH” broj 57/13, pozivate se da dostavite svoju ponudu u Otvorenom postupku za nabavku roba.

Predmet nabavke: JAMSKO DRVO PREMA SPECIFIKACIJI u količini od 4700m3.

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti na .

Dostavljanje ponuda do 19.08.2013. godine do 10h na adresu:

ZD RMU "Breza" d.o.o. - Breza, Branilaca grada bb, 71370 Breza, BiH - Protokol rudnika, sa naznakom "Ponuda za Jamsko drvo - Ne otvarati - za Javne nabavke".

Javno otvaranje ponuda 19.08.2013. godine u 10:30h - Velika sala za sastanke, u prisustvu članova komisije i ovlaštenih predstavnika ponuđača.

 

Napomena

Nabavke u Rudniku BREZA podliježu Zakonu o javnim nabavkama BiH. Više informacija o primjeni Zakona o javnim nabavkma možete pronaći na web stranici Agencije za javne nabavke BiH.

BiH

 --------------------------------------------------

Dokumenati u kategoriji Nabavke na našoj web stranici dati su u .pdf formatu. Za njihov pregled potreban Vam je Adobe Acrobat Reader. Besplatnu kopiju ovog programa možete preuzeti ovdje.

  • Rudnik mrkog uglja BREZA
  • Rudnik mrkog uglja BREZA
  • Rudnik mrkog uglja BREZA
  • Rudnik mrkog uglja BREZA
  • Rudnik mrkog uglja BREZA
  • Rudnik mrkog uglja BREZA
  • Rudnik mrkog uglja BREZA

Kontakt

Komercijalna služba - NABAVKE

tel/fax: +387 (0)32 781 559

tel/fax: +387 (0)32 784 754

e-mail:

javnenabavke(-et-)rmubreza.ba

Najnovije objave

article thumbnailNABAVKA: IZRADA VENTILACIONOG HODNIKA U OTKOPNOM POLJU K-12 U JAMI KAMENICE
28/07/2016

POZIV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠT [ ... ]


article thumbnailNABAVKA: Periodični ljekarski pregledi zaposlenika
04/07/2016

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA   NABAVKU USLUGA IZ ANEKSA II [ ... ]


article thumbnailNABAVKA: Čelici i magnetit
11/08/2014

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA   Broj nabavke: 24-1-1-1-143/ [ ... ]


Više ...

Obavještenja o nabavci

 U ovom dijelu možete pregledati sve aktuelne tendere i javne pozive koje je raspisao Rudnik mrkog uglja "Breza".

Obavjestenja o nabavci

Najnoviji dokumenti

Odluke o izboru i poništenju

Na osnovu Člana 70. (Odluka o izboru i odluka o poništenju) Zakona o javnim nabavkama objavljenog u Službenom glasniku broj 39 od 19. maja/svibnja 2014. godine.

(6) Odluke iz st. (3) i (4) ovog člana ugovorni organ objavljuje na svojoj internetskoj strani, ako je ima, i to istovremeno s upućivanjem odluka ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke.

Odluka o izboru

 ----------------------------------------

Odluka o ponistenju

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo  Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. -  Breza, Ul. Branilaca grada bb, 71370 Breza, BiH

ID broj: 4218303300007, PDV broj: 218303300007, T: +387 32 784 300, E: info(@)rmubreza.ba

Pronađite nas na Youtube

by allianc.eu