gototopgototop

webmail

Monday, April 24, 2017
Greška
  • Unable to fine download item 143in rokdownload link
NABAVKA: Čelićno uže presjeka 24mm i dužine 3000m

UzePOZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

 

Broj nabavke: 24-7-1-4-98/13

 

Službeni glasnik BiH broj 44/13 od 10.06.2013. god.

 

 

Ovim pozivom za dostavljanje ponuda objavljenom u „Službenom glasniku BiH” broj 44/13, pozivate se da dostavite svoju ponudu u Konkurentskom postupku sa objavom obavještenja za nabavku roba.

Predmet nabavke: ČELIČNI UŽE PRESJEKA 24mm I DUŽINE 3000m.

 

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti na .

Dostavljanje ponuda do 18.06.2013. godine do 11h na adresu:

ZD RMU "Breza" d.o.o. - Breza, Branilaca grada bb, 71370 Breza, BiH - Protokol rudnika.

Javno otvaranje ponuda 18.06.2013. godine u 11:15h u Velikoj sali za sastanke u prisustvu članova komisije i ovlaštenih predstavnika ponuđača.

 

Napomena

Nabavke u Rudniku BREZA podliježu Zakonu o javnim nabavkama BiH. Više informacija o primjeni Zakona o javnim nabavkma možete pronaći na web stranici Agencije za javne nabavke BiH.

BiH

 --------------------------------------------------

Dokumenati u kategoriji Nabavke na našoj web stranici dati su u .pdf formatu. Za njihov pregled potreban Vam je Adobe Acrobat Reader. Besplatnu kopiju ovog programa možete preuzeti ovdje.

  • Rudnik mrkog uglja BREZA
  • Rudnik mrkog uglja BREZA
  • Rudnik mrkog uglja BREZA
  • Rudnik mrkog uglja BREZA
  • Rudnik mrkog uglja BREZA
  • Rudnik mrkog uglja BREZA
  • Rudnik mrkog uglja BREZA

Kontakt

Komercijalna služba - NABAVKE

tel/fax: +387 (0)32 781 559

tel/fax: +387 (0)32 784 754

e-mail:

javnenabavke(-et-)rmubreza.ba

Najnoviji dokumenti

Obavještenja o nabavci

 U ovom dijelu možete pregledati sve aktuelne tendere i javne pozive koje je raspisao Rudnik mrkog uglja "Breza".

Obavjestenja o nabavci

Odluke o izboru i poništenju

Na osnovu Člana 70. (Odluka o izboru i odluka o poništenju) Zakona o javnim nabavkama objavljenog u Službenom glasniku broj 39 od 19. maja/svibnja 2014. godine.

(6) Odluke iz st. (3) i (4) ovog člana ugovorni organ objavljuje na svojoj internetskoj strani, ako je ima, i to istovremeno s upućivanjem odluka ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke.

Odluka o izboru

 ----------------------------------------

Odluka o ponistenju

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo  Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. -  Breza, Ul. Branilaca grada bb, 71370 Breza, BiH

ID broj: 4218303300007, PDV broj: 218303300007, T: +387 32 784 300, E: info(@)rmubreza.ba

Pronađite nas na Youtube

by allianc.eu