gototopgototop

webmail

Wednesday, February 21, 2018
Sport - galerija slika

Dio Rudnika je i sport u ovom gradu, posebno fudbal i odbojka. Ove slike rijetko imate priliku vidjeti.

Sport

 

Galerije slika

>> Heroji rada << Rudari << Separacija << Jama << Građevinski objekti << Sport << Istorija << Karte >>

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo  Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. -  Breza, Ul. Branilaca grada bb, 71370 Breza, BiH

ID broj: 4218303300007, PDV broj: 218303300007, T: +387 32 784 300, E: info(@)rmubreza.ba

Pronađite nas na Youtube