gototopgototop

webmail

Tuesday, March 28, 2017
Katastrofa 14. marta 1970.
14. marta 1970.

Rudari iz Kaknja na ispračaju poginulih drugovaRudari iz Kaknja na ispračaju poginulih drugovaNa dan 14. marta 1970. godine u 7,55 sati u Jami "Sretno" dogodila se eksplozija metana. Mehaničko razaranje, toplotno djelovanje i ugljenmonoksid zahvatili su ljude, objekte i uređaje. U reviru se nalazilo 89 rudara. Palilac mina Avdo Šabić i revirni nadzornik Bajro Šabić, javljaju telefonom da je u jami došlo do požara i da sve gori. Povećana koncentracija štetnih plinova naglo je smanjivala količinu kiseonika u zraku. Svi radnici sa otkopnog polja P-1, sigurno su se povukli sa svojih radilišta. Ali mnogi se nisu uspjeli povući. Podmuklu eksploziju metana, pored toplotnog i mehaničkog djelovanja, prati i podmukli ubica bez mirisa i boje, otrovan, tih i ubitačan, od koga mnogima nije bilo spasa.

U ovoj kolektivnoj rudarskoj pogibiji nastradalo je 50 radnika. Najviše poginulih žrtve su trovanja ugljenmonoksidom. Jedanaest rudara imalo je vidljive znake termičkog unesrećenja sa trovanjem, sedam znake mehaničko-termičkog unesrećenja i četiri rudara vidljive termičke znake sa kontuzijama.

Uspomena na poginule rudare vječna je poput svjetlosti Sunca za kojim su čeznuli i kome su se radovali nakon svakog izlaska iz utrobe Zemlje.

OSMAN BEGANOVIĆ, sin Omera, kopač u jami, rođen 1943. godine. U Rudniku radio sedam godina i 24 dana. ĆAZIM MUSTAFIĆ, sin Hasana, kopač u jami, rođen 1938. godine. U Rudniku radio devet godina, pet mjeseci i 28 dana. ČEDOMIR JOKSIMOVIĆ, sin Novice, električar, rođen 1951. godine. U Rudniku radio šest mjeseci i 26 dana.
MILENKO ŠILJAK, sin Novice, bravar, rođen 1940. godine. U Rudniku radio deset godina, šest mjeseci i 17 dana. ĐORĐO GOGIĆ, sin Vidoje, vozač-utovarač, rođen 1943. godine. U Rudniku radio jednu godinu, sedam mjeseci i osam dana. OSMAN LEPARA, sin Salke, bravar, rođen 1947. godine. U Rudniku radio dvije godine, pet mjeseci i 28 dana.

 

Neka im je vječna slava i hvala!

 

In memoriam

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo  Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. -  Breza, Ul. Branilaca grada bb, 71370 Breza, BiH

ID broj: 4218303300007, PDV broj: 218303300007, T: +387 32 784 300, E: info(@)rmubreza.ba

Pronađite nas na Youtube

by allianc.eu